Du är här

Fullmäktige

Fullmäktigemötet är SVK:s högsta beslutande organ. Fullmäktigedelegaterna utses av lokalavdelningarna och genom dessa för lokalavdelningarna sin talan och utövar sin rösträtt. Ordinarie fullmäktigemöte hålls vartannat år under maj eller juni månad.

Extra fullmäktigemöte hålls om revisorerna så yrkar, om minst 1/3 av fullmäktigedelegaterna så yrkar eller om styrelsen så beslutar.

Fullmäktige 2023

 

Tidigare fullmäktigemöten

2021
2019
2017
2015
2013
2012 (extra fullmäktige)
2011
2009