Du är här

Funktionärer

Fullmäktigeordförande Ingmar Tykesson 070-528 20 96 e-post
Vice fullmäktigeordförande Lennart Andersson 0935-124 88, 070-674 21 84 e-post
Revisor Roger Emilsson   e-post
Revisor Thomas Johansson 070-347 49 77, 0530-331 14 e-post
Revisorsuppleant Christina Berg    
Revisorsuppleant Ann-Sofie Erixon    
Valberedning (smk) Per Ekenbäck 070-660 70 38 e-post
Valberedning Caroline Engman 070-695 27 17 e-post
Valberedning Maria Sandström 073-682 95 10 e-post
Medlemsregistrator Lena Karén 070-932 42 77 e-post
Provsekreterare Bodel Göransson   e-post
Utställningssekreterare, ansvarig för utställningsprogrammet Frida Aldor   e-post
Materialförvaltare Tina Bruck 0418-43 53 35, 070-813 31 74 e-post
Pokalfogde Svante Morén   e-post
Fullbruksprovansvarig Agneta Ericsson 070-399 97 20 e-post
Internationella aktiviteter Dag Teien 070-369 33 36 e-post
Viltspåransvarig Andreas Nyquist 070-542 97 60 e-post
Hårviltansvarig Mikael Grennard 070-588 67 79 e-post
Utställningsansvarig, kontaktperson för LA angående utställningsfrågor Exteriörkommittén   e-post
Svansskadegruppen (smk) Arne Orrgård 08-712 59 66, 073-434 83 92 e-post
Svansskadegruppen Agneta Ericsson 070-399 97 20 e-post
Resultatdatabasen Simon Nyström 076-945 01 45 e-post
Resultathanteringsgruppen (smk) Charlotta Olovsson   e-post