Du är här

Internationellt

Ansvarig internationellt

Dag Teien 070-369 33 36 e-post

Nya regler för FCI-prov

Här finns FCI:s nya regelverk för er som är intresserade av att starta på FCI-prov på kontinenten.

Information finns också på FCI:s hemsida

PM för Internationell verksamhet

Gällande PM för ansvarsområdet Internationell verksamhet hittar du här - PM Internationell verksamhet

Betyg

Värdering av utländska provsmeriter 
Krav för start i jaktklass på utställning med jaktmeriter från utlandet/Ansökan om WCC-intyg från SKK 

Europa Cup

Arrangeras oftast i mars. Enbart fågeltagningar på rapphöna räknas. Stor vikt läggs vid rastypisk sök och beteende. Uttagning i södra Sverige på lämplig mark. Fågeltagningar är ej obligatoriska vid uttaget då vi utgår från att dom som ämnar deltaga har denna detalj på plats. Ett lag med maximalt 4 deltagare 1 (2) reserv tas ut. En fördel om flera av våra raser ingår i laget.

Hundarna provas i enkelsläpp med släpptid på 15 minuter. Om nr 5 och 6 bedöms lika går dessa mot varandra i ett kort släpp på 5-10 minutter.

Om möjligt görs uttaget/bedömningen av 2-3 domare

Tik som börjar löpa före avresa till VM/EU cup får ej deltaga och reserv tar dennes plats i laget.

VM

Arrangeras oftast i oktober. Liknar mera på våra prov då hundarna provas i par och fågel fälls. Även kastapport med and i vatten ingår. Stor vikt läggs vid rastypisk sök och beteende. VM är parsläpp med sidbyte efter varje fågelsituation/stånd ÄVEN om det inte presenteras fågel i situationen, detta för att se om partnern är bättre på fågel i det aktuella området. Fällning bör ske men annars kastapport på SAMMA  art av vilt som hunden stod för i direkt anslutning till situationen. Vid användande av Nordisk Avance får föraren INTE flytta sig från den plats där han reser från, även om hunden tar nytt stånd. Realiseras inte situationen är ekipaget belastat med ett tomstånd. Två gånger diskvalificerad. Gångavance är fortfarande mer accepterat och de facto mer praktiskt i de biotoper VM oftats går i. Sekundering värdesätts. Parhunden, FÅR jaga sin kant hela tiden fram tills domaren säger till men INTE kopplas utan skall sitta lugnt vid sidan av föraren eller sekundera partnern. Samresning av sekundanter förekommer inte utan sekundant skall förhålla sig lugn i situationen oavsett hur när den sekunderar partner.

Uttagning i september i mellersta delen av Sverige på lämplig mark.

Fågeltagningar är ej obligatoriska vid uttaget då vi utgår från att dom som ämnar deltaga har denna detalj på plats. Ett lag med maximalt 4 deltagare 1 (2) reserv tas ut. En fördel om flera av våra raser ingår i laget. Hundarna provas parvis med släpptid på 15 minutter. Om nr 5 och 6 bedöms lika går dessa mot varandra i ett kort släpp på 5-10 minuter.

Om möjligt görs uttaget/bedömningen av 2-3 domare

Tik som börjar löpa före avresa till VM/EU cup får ej deltaga och reserv tar dennes plats i laget.

St. Hubertus

Regler för St Hubertus  se Regler för verdensmesterskap St Hubertus (norska)

En man och/eller en kvinna tas ut. Man kan starta både som lag med 2 deltagare eller som en person. Samordnas med engelska sidan.

S:t Hubert-uttagningen avgörs separat och enligt gällande praxis och icke som ett bedömningsmoment i den övriga uttagningen.

Vidare att det beaktas att det är ETT släpp á 20 minuter, en stöt eller gå förbi fågel är OK, två är diskvalificerande.