Du är här

Jaktkommittén (JaktK)

Vårt ansvarsområde

Jaktkommittén ansvarar för att sprida information om våra hundars dressyr, lämplighet inom övriga jaktformer med en tydlig koppling till viltspår och fullbruksprov. Detta kan ses som ett led i SVK:s arbete i att bevara och utveckla rasernas allsidighet i enlighet med rasbeskrivningar och SVK:s stadgar. 
 
Medlem i gruppen ska vara väl förtrogen med hur hundar av SVK:s raser används/kan användas vid övrig jakt, liksom vid användningen som stående fågelhund. Kunskaperna ska hållas uppdaterade genom fortlöpande kontakter inom SVK, SKK, Svenska Jägareförbundet och andra lämpliga instanser. 

Med i gruppen är även fullbruksprovsansvarig och viltspåransvarig. Båda dessa funktioner rapporterar/lyder i domarfrågor under domarkommittén.


Fullbruksprov

Regler för fullbruksprov

Vad ingår i ett fullbruksprov

Viltspårsprov

Regler för viltspårsprov

Förteckning över viltspårdomare

Ledamöter

Fredrik Zethraeus, sammankallande, 076-015 77 50, e-post

Geir Törnqvist, viltspåransvarig, 073-337 67 28, e-post

Agneta Ericsson, fullbruksansvarig, 070-399 97 20, e-post

Mikael Grennard