Du är här

Korthårig vorsteh

Bilder och text är hämtade från raskompendiet. Bilderna visar på rätt typ, men det finns alltid detaljer som går att diskutera. Försök att se helheten och rastypen.

Utmärkt helhet och resning, utmärkta proportioner, flytande linjer. Utstrålar ädelhet, välskuret huvud, utmärkt längd, uttryck och rastypisk ramsnos, lagom läpp och måttligt markerade mungipor, utmärkta öron. Rak rygg som sluttar lätt. Allt igenom en välbyggd hund.

Välbyggd, feminin, utmärkt nosparti, välvd nosrygg, (öronen skall ligga platta inte skruvade) utmärkt överlinje, utmärkt bröstkorg. Utmärkt päls.​

Nyheter/information

Avelsrådgivare och -funktionär

Kontakt: E-post

Helen Walsh Avelsrådgivare 076-876 95 22
Maria Tjärnström Avelsfunktionär 070-281 37 77
Petter Ekblom Avelsfunktionär 072-551 05 01

Hanhunds- och tiklistan

Hanhundslistan
Tiklistan

Avel

Parningar som uppfyller SVK:s avelsmål
Övriga kullar

Raskompendium
Avelsstatistik
Rasspecifik avelsstrategi (RAS)
Standard
SVK:s avelsmål
Riktlinjer för hanhunds- och tiklista
Ansökan om lägga upp hund på tik-/hanhundslistan
SKK Avelsdata
Avelskommittén
Kennellänkar
200-analys (BPH)

Bakgrund/ändamål

Korthårig vorsteh har sitt ursprung i de hundar som framförallt i Medelhavsländerna användes vid fågeljakt med nät samt vid jakt med falk. Hundar av denna typ infördes till de tyska furstehusen från Frankrike, Spanien och Flandern. Hundarnas viktigaste förmåga var att stå för vilt, något som blev särskilt uppskattat i och med tillkomsten av den dubbelpipiga jaktbössan (1750). Man fällde ”fågeln i uppfloget” framför hunden. Detta var första steget i rasens övergång från att vara en ren stående fågelhund till dagens mångsidiga jakthund. Sedan 1897 utges i Tyskland ”Avelsbok för tyskt korthår”, vilken ursprungligen sammanställdes av prins Albrecht av Solms-Braunfeld, och som innehöll rasbeskrivning, anatomiska bedömningskriterier och enkla jaktprovsregler. Standarden fastslår hur korthårig vorsteh skall vara byggd för att kunna uppfylla alla jaktliga krav som ställs på denna mångsidiga jakthund även högt upp i åldern.

Helhetsintryck

Korthårig vorsteh skall vara en ädel och harmoniskt byggd hund. Dess kroppsbyggnad ska borga för styrka, uthållighet och snabbhet. God resning, flytande linjer, torrt huvud, väl buren svans, tätt åtliggande, glänsande päls och vägvinnande, harmoniska rörelser understryker dess ädelhet.

Viktiga måttförhållanden

Kroppslängden skall något överstiga mankhöjden.

Uppförande/karaktär

Korthårig vorsteh ska vara stabil, balanserad och pålitlig med jämnt temperament, varken nervös, skygg eller aggressiv.