Du är här

Handlingar till årsmöte 2023

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Välkomna till 

SVK Östra årsmöte 2023

Datum: Lördag 18 mars
Tid: kl 9.00 (Årsmöte 12-15)
Plats:

Varpsund Skjutbana, Häggeby

 

 

Årsmöteshandlingar

Dagordning

Verksamhetsrapport

Verksamhetsplan

Valberedningensförslag

Balansräkning

Resultaträkning

Budget

Revisionsberättelse

Motioner

Motion

Övrigt

Årets pristagare

Program

Kl 09-11 hagelskytte, två sprotingbanor bokade
Kl 11-12 SVK Östra bjuder på lunch
Kl 12-15 SVK Östras årsmöte med kaffe

Priser

Utdelning av priser har medfört mycket administration för våra funktionärer. Därför har styrelsen beslutat att förenkla hanteringen och följande gäller nu.

Vandringspris

Samtliga vandringspriser ersätts av ett diplom kommer att delas ut till pristagare som kommer till årsmötet. De som inte hämtar sitt diplom får det tillsänt. 

Championat

Alla medlemmar i SVK Östra som under 2022 har erövrat ett championat (SEJch, SEUch, SEVch, SEFbch) och som närvarar vid årsmöte och meddelat det i förväg tilldelas rosett om den inte delats ut tidigare i samband med prov alternativt utställning. 

Diplom

Alla som vill ha ett diplom för att ha erövrat ett pris (första-, andra- och tredjepris) på SVK Östra ordinarie prov kan beställa detta hos hos klubben via mail till kontakt.ostra@vorsteh.se