Du är här

Kontaktpersoner

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Kontakta oss gärna vi är intresserade av dina synpunkter.

Ordförande

Andrea Brännström

kontakt.ostra@vorsteh.se

Kassör

Carl Arosenius
kassor.ostra@vorsteh.se
070-305 20 92

Valberedning

Gustav Lindgren, sammankallande 
Therese Lindberg
Erik Eriksson

Revisorer

Maria Forss, ordinarie 070-382 19 04
Roger Lundkvist, ordinarie
Arne Orrgård, suppleant
Magnus Eklund, suppleant

 

Webbansvarig

Bibbi Bonorden

kontakt.ostra@vorsteh.se

Materialansvarig

Carl Arosenius
kassor.ostra@vorsteh.se
070-305 20 92

Pokalfogde

kontakt.ostra@vorsteh.se

 

 

 

Föreningens pg:

SVK Östras PG 118 93-5