Du är här

Viltspårprov

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och hundförarens kunskaper i att söka efter skadat klövvilt. Ett tränat viltspårekipage kan används till eftersök vid jakt på klövvilt och fyller då en synnerligen viktig funktion. Vid ett eftersök består ekipagets arbetsinsats i att effektivt spåra upp och finna skadat vilt. Som jaktlagstiftningen föreskriver, ska en eftersökshund snabbt finnas tillgänglig vid en eventuell skadeskjutning av klövvilt. Vältränade viltspårhundar fungerar också som ovärderliga resurser att kalla in vid trafikolyckor som resulterat i att ett skadat vilt sprungit till skogs.

På viltspårprov finns två klasser - anlagsklass och öppenklass. Spåren är artificiella, vilket innebär att blod i förväg har stämplats ut på en 600 meter lång sträcka för att simulera ett skadat vilt. En domare följer med varje ekipage för att kontrollera bland annat hundens noggrannhet, fart och förmåga att utarbeta tappter. Ett realistiskt eftersöksekipage består av en hund, en förare och en skytt.

Genom att ägna dig åt viltspår med din hund erbjuder du gott om naturlig stimulans och en aktivitet som lämpar sig väl för de allra flesta hundar, men speciellt för SVK medlemsraser. Som sysselsättning och träningsform möjliggör viltspår goda förutsättningar för att utveckla ett givande samarbete mellan förare och hund. För den intresserade finns kurser i ämnet och Svenska Vorstehklubben arrangerar årligen en mängd viltspårprov över landet.

I viltspår startar du vanligen på prov, vilket innebär att du endast tävlar mot sig själv. Du kan även kan även tävla, både på lokal- och riksnivå på olika mästerskap. Hunden måste vara minst nio månader gammal för att få starta. Det finns två typer av prov; rörligt och ordinarie. 

Ordinarie viltspår

Ett ordinarie viltspårprov arrangeras av SVK Östra och annonseras här på hemsidan och på vår facebook sida. Din hund kan endast startas en gång per provtillfälle.

Anmälan

Anmälan görs här.

Betalning

Anmälningsavgiften (se nedan) betalas till SVK Östras PG 118 93-5 samtidigt som anmälan. Ange datum och plats, klass och hundens reg.nr.

Om du betalar från annat land än Sverige
IBAN: SE14 9500 0099 6034 0011 8935
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag (= tre veckor innan aktiviteten) ska anmälan vara hos provsekreteraren och avgiften inbetald.

Efteranmälan

Vid vissa prov och utställningar kan efteranmälan vara möjlig. Kontakta alltid provsekreteraren i sådant fall. En tilläggsavgift på 50 kr per prov tas då ut och betalas samtidigt med ordinarie avgift.

Återbud

Vid återbud pga. skada, sjukdom etc. med veterinärintyg kommer en administrativavgift på 100 kr att behållas av klubben. Vid övriga återbud återbetalas ej anmälningsavgiften. Meddela kassören hudens reg nummer samt kontonummer som pengarna ska sättas in på.

Rörligt viltspår

Om du inte har möjlighet att starta på klubbens arrangerade ordinarie viltspårprov kan du starta på ett rörligt viltspårprov. Ett sådant bokar du själv med en domare. 

Se lista på domare.
Rörliga viltspårprov kan man gå året runt inom vorstehklubben, dock måste det vara barmark.

Anmälan och betalning

Anmälan och betalning skall vara gjord minst en dag innan provet.
Betalning (200:-) sätts in på SVK Östras PG 118 93-5. Märk betalningen med datum, plats, klass och hundens reg.nr.

Förutom betalningen till klubben skall domaren också ha ersättning. Fråga hur mycket ersättning han eller hon vill ha och ta med det till provplatsen.

Anmälan (rörliga prov) ska i första hand ske via mail till kontakt.ostra@vorsteh.se 

Provredovisning

Protokollet skall sedan skickas till Provredovisarna inom två veckor efter genomfört prov. 

Provredovisare
Carl Arosenius

Maila till provredovisare på: kontakt.ostra@vorsteh.se

Provredovisning via brev skickas till:

Carl Arosenius 

Nynäsgård 1

749 48 Enköping

Prov på annan lokalavdelnings område

Medlem i SVK kan, förutom inom den egna lokalavdelningen, även ordna ett rörligt viltspårprov inom annan avdelnings geografiska ansvarsområde. Det är dock alltid den arrangerande avdelningen/medlemmen som ansvarar för kontakt med domare och som ombesörjer all administration. Arrangerande avdelning ska alltid i förväg tillfråga den lokalavdelning där provmarken är belägen, om lov att anordna provet, så att prov inte genomförs där lokalavdelning planerar eget prov.

Antalet prov per dag

Under en provdag får, med samma domare, funktionärer och deltagare, endast ett rörligt prov genomföras.
(SVK Östras styrelse har beslutat att fr.o.m. 2008 får inte rörligt viltspårprov anordnas samma dag och av samma typ som då SVK Östra arrangerar ordinarie prov).