Du är här

Kontaktpersoner

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Kontakta oss gärna vi är intresserade av dina synpunkter.

Ordförande

Magnus Eklund
070-723 22 52
svkostra.medlem@gmail.com

Valberedning

Conny Ullmann, sammankallande 
Josefine Arosenius

Revisorer

Maria Forss ordinarie 
Roger Lundkvist, ordinarie
Arne Orrgård suppleant
Ulf Rosberg suppleant

 

Webbansvarig

Bibbi Bonorden
svkostra.medlem@gmail.com

Materialansvarig

Carl Arosenius
carl@nynasgard.se
070-305 20 92

Pokalfogde

Helene Hederstedt
helene.hederstedt@gmail.com
 

 

 

 

Föreningens pg:

SVK Östras PG 118 93-5