Du är här

Särskilda prov

På SVK Bottenvikens hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Särskilda prov, notera uppdelat år!

Eftersök 20230101-20230430 20230601-20231231
Jaktprov 20230101-20230430 20230820-20231231

 

Priser Särskilda prov

Eftersök: UKL/ÖKL/EKL 200kr

Jaktprov: UKL/ÖKL/EKL 275kr

Utöver ovan nämnda avgifter kan reseersättning tillkomma för funktionärer. Kolla med funktionärerna innan provet vad som gäller. Reseersättningen betalas direkt till funktionärerna.

Provdeltagarna ansvarar sjävla för att medta apportvilt av god kvalité till provet.

ANVISNINGAR FÖR SÄRSKILDA PROV

Fastställda av SVKs styrelse 1996-06-02 (§8a), reviderade 2000-03-11 (§10h)

Ansvar m.m
Provledaren och den arrangerande lokalavdelningen är ytterst ansvariga för att prov genomförs enligt gällande jaktprovsregler. Provledaren skall vara godkänd av SVKs styrelse. Vid särskilt prov ska SVKs regler för prov på utsatt fågel uppmärksammas. Antal deltagare minst 3 hundar och 2 förare ska delta i ett särskilt prov. Provet kan genomföras i alla klasser, och kan genomföras som odelat prov eller som delat prov. SVKs jaktprovsregler ska tillämpas. Sammanblandning av odelat och delat prov i ett och samma prov är inte tillåtet.

Prov på annan lokalavdelnings område
Medlem i SVK kan, förutom inom den egna lokalavdelningen, även ordna särskilt prov inom annan avdelnings geografiska ansvarsområde. Det är dock alltid den arrangerande avdelningen/medlemmen som ansvarar för kontakter med domare och provledare, och som ombesörjer all administration. Arrangerande avdelning ska alltid i förväg tillfråga den lokal-avdelning där provmarken är belägen om lov att anordna provet, så att prov inte genomförs där lokalavdelning planerar eget prov. Det är av största vikt att störning av renskötsel undvikes (beslut i SVKs styrelse 3/1994, §7h.

Antalet prov per dag
Under en provdag får med samma domare, funktionärer och deltagare endast ett särskilt prov genomföras.

 

Vid eftersök skall provledaren finnas på plats och vid fältprov på morgonen för kontroll och upprop. Under provdagen måste provledaren finnas tillgänglig per telefon. Medlemmen ansvarar för att erforderligt tillstånd av jakträttsinnehavare inhämtas och att detta tillstånd redovisas för provledaren. 

 

Anmälan
Medlem som vill anordna särskilt prov ska fylla i detta dokument:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIiCDv2h4_53_cwGNmbw6BWgIKQjzA6WbVWcw2vZ7PfzpzUw/viewform?fbclid=IwAR21DQ8LOMO4aUwL_tsjr2xw4FLvfsJc75N9i3bKl6YBcCiK6_MZS-sHhus

Efter anmälan läggs provet upp på https://vorsteh.se/prov 

Provet ska anmälas senast 5 dagar före första provdagen