Du är här

Övriga funktionärer

På SVK Gotlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Adjungerad kassör & Anmälningsmottagare

Anita Pettersson
Vallstena Norrgarde 327
624 32 SLITE
Tfn: 0703483224

e-post: gocha.pettersson@hotmail.com

Utställningsansvarig

Sabine Tofftén
Mästerby Sallmunds 315
622 32 GOTLANDS TOFTA
Tfn: 0768301056

e-post: sabine.tofften@telia.com

Pokalfogde

Gunnar Pettersson
Vallstena Norrgarde 327
624 32 SLITE
Tfn: 0705876583

e-post: gocha.pettersson@hotmail.com

Resultatredovisare

Stefan Hellström
Halla Hallegårde 120
622 52 ROMAKLOSTER
Tfn: 0705655035
 

Revisorer

Roger Malmqvist
Tfn: 0706330225
e-post: rogergotland@telia.com
 
Renée Kärrbom

Revisorsuppleanter

Ylva Tidvall
Sandra Hederstedt

Valberedning

Susanne Björklund (sammankallande)
Axel Broander
Vakant

Materialförvaltare

Ulrika Hård af Segerstad
Anga Båticke 116
623 72 KATTHAMMARSVIK
Tfn: 0703519181

e-post: ulrika.hardafsegerstad@itestu.se