Du är här

Övriga funktionärer

På SVK Gotlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Adjungerad kassör & Anmälningsmottagare

Anita Pettersson
Vallstena Norrgarde 327
624 32 SLITE
Tfn: 0703483224
e-post: gocha.pettersson@hotmail.com

Utställningsansvarig & Pokalfogde

Ylva Tidvall
Valarvägen 9
623 35 BURGSVIK
Tfn: 0708298575
e-post: ylva.tidvall@strandsarkitekter.se

Resultatredovisare

Stefan Hellström
Halla Hallegårde 120
622 52 ROMAKLOSTER
Tfn: 0705655035
e-post: stefan@hunddressyr.se

Revisorer

Gunilla & Rolf Lindström
Smiss Lau 745
623 62 LJUGARN
Tfn: 0706576751 (Rolf)
e-post: kaldu@spray.se

Revisorsuppleanter

Linus Olsson
Tfn: 0766202165
e-post: olsson.linus@live.se
Roger Malmqvist
Tfn: 0706330225
e-post: rogergotland@telia.com

Valberedning

Stefan Hellström (smk), Romakloster
Micke Lovén, Träkumla
Ylva Tidvall, Burgsvik