Du är här

Anvisningar anmälan prov/utställning

På SVK Gotlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

 

Anmälningsavgifter
Du som ska starta på ett av klubbens prov eller utställning gör det genom anmälningsförfarandet via www.vorsteh.se Du skapar ett konto/personlig profil på sidan som sedan alltid finns kvar med dina uppgifter.

Betala in på SVK/Gotlands Bankgiro 349-2147. Märk inbetalningen så att den med lätthet kan identifieras av kassör, dvs med provdatum, hund etc.

Utställning:

Valp och Veteran, 200 kr
Övriga klasser, 350 kr

 

Viltspår:

Anlag (ordinarie och rörligt), 250 kr
Öppen (ordinarie och rörligt), 350 kr

 

Jaktprov:

Eftersök (ord), 300 kr
Eftersök (sär), 250 kr
Jaktprov delat (ord), 400 kr
Jaktprov odelat (ord), 500 kr
Jaktprov (sär), 250 kr
Fullbruksprov, 900 kr

 

Efteranmälan
I mån av plats kan efteranmälan ske till proven, efter anmälningstidens utgång. Kostnad för efteranmälan är ordinarie anmälningsavgift + 70 kr. Provledaren avgör om plats kan beredas, kontakta denne innan efteranmälan görs.

Återbetalning av anmälningsavgift
Deltagare som stryker sig och sin hund från ett prov, men kan uppvisa veterinärintyg/läkarintyg, återfår anmälningsavgiften. Kontonummer för återbetalning lämnas till avdelningens kassör inom 2 veckor efter provet. Observera att vi drar en administreringsavgift på 50 kr.

Anmälan till utställning
Här anmäler du dig till utställningen - Anmälan utställning
Om du angett din mejladress så kommer du omgående få en bekräftelse på att anmälan är mottagen. 

Anmälan till ordinarie jaktprov (eftersök, delat- och odelat jaktprov)
Här anmäler du dig till klubbens ordinarie och särskilda prov prov - Anmälan prov

Anmälan till ordinarie viltspår
Här anmäler du dig till klubbens ordinarie viltspår - Anmälan viltspår
Om du angett din mejladress så kommer du omgående få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.

Anmälan till särskilda prov anordnade av medlemmarna själva
Vid anmälan till särskilda prov ska du INTE anmäla dig via formuläret på vorsteh.se. Skicka bara anmälan med en ifylld Egenskapsblankett  till provledaren.
Sista betalningsdag infaller 3 dagar innan provet. SVK/Gotlands Bankgiro 349-2147. Ange på inbetalningen till vilket prov, datum och för vilken hund. Tag alltid med kopia på betalning för att kunna visa provledaren att du betalt.

Anmälan till rörliga viltspårprov
- Tag kontakt med en viltspårdomare och/eller samordnare för viltspårproven.
- Du ska vid anmälan uppge din hunds namn, registreringsnummer och klass.
- Betalning sker till SVK/Gotlands Bankgiro 349-2147.
- Ersättning till domare utår enligt överenskommelse.
- Domaren har blankett/protokoll.