Du är här

Kennel Gutes vandringspris

På SVK Gotlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

 

Beskrivning

Skulptur

Donator

 

Tilldelas

'Kennel Gutes vandringspris utdelas till bästa hund eller tik oavsett ras
(hunden skall vara registrerad i SKK) på av SVK Gotland arrangerade
ordinarie spår- och vattenprov i öppenklass'

Erövras

 

Inteckningar

 
2009 Carnbrings Naika, ägare Roger Malmqvist
2010 Stebas Kitos, ägare Gunnar Ericsson
2011 Quorum's Izak, ägare Stefan Hellström
2012 Höökabo's Sacki, ägare Mats-Eve Pettersson
2013 Garnvikens A-Prillan, ägare Håkan Söderström
2014 Höökabo's Sacki, ägare Mats-Eve Pettersson
2015 Stebas Rune, ägare Gunnar Pettersson
2016 Stebas Rune, ägare Gunnar Pettersson
2017 Glesbygdens Harry, ägare: Stefan Hellström
2018 Kajpängets Esko, ägare: Kalle Andersson
2019 Rauköns Azton, ägare: Göran Larsson