Du är här

Prov - resultat

På SVK Gotlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Ordinarie Viltspårprov i Anlag- och Öppenklass den 6 maj 2023

Domare: Roger Malmqvist & Gunnar Pettersson

Anlagsklass:
SEnnnn - 
Ägare/förare: 
Godkänd

SE26776/2019 - Grillsbergets Cg Bob (SV)
Ägare/förare: Ronny Lund, SVK/Gotland
Ej godkänd

SEnnnn - Vassfjärdens Biggles (GML)
Ägare/förare: Brita Helleberg, SVK Gotland
Ej godkänd

Öppenklass:
SE57723/2021 - Smilla (SV)
Ägare/förare: Stefan Hellström, SVK Gotland
1:a pris. Tilldelas ...

SE41617/2021 - Ripuddens Emmet (KH)
Ägare/förare: Axel Broander, SVK Gotland
Ej godkänd

 

Odelat jaktprov 1 - 2 oktober 2022

Domare: Roger Malmqvist & Jim Vejby
Provledare: Ulrika Hård af Segerstad

SE47065/2021 Stebas Unikum (SV)
Ägare/förare: Gunnar Pettersson, SVK/Gotland.
Tilldelas .

SE18034/2017 Tjuvskyttens Gila (SV)
Ägare/förare: Nils Linde, SVK/Södra.
Tilldelas .

 

Delat jaktprov 30 september 2022

Domare: Roger Malmqvist & Jim Vejby
Provledare: Björn Eriksson

SE39743/2020 Knallapportens Kaffi (KV)
Ägare/förare: Ulrika Hård af Segerstad, SVK/Gotland.
Tilldelas .

 

Ordinarie prov i Eftersöksgrenar den 6 augusti 2022
 
Domare: Roger Malmqvist
   Provledare: Björn Eriksson & Ulrika Hård af Segerstad

UKL:

SE27340/2021 Skrämmens K-Flisa (KML) Spår EG/Vatten 6.
Äg/förare: Johan von Heijne, SVK/Östra.

SE47065/2021 Stebas Unikum (SV) Spår 10/Vatten 10.
Ägare/förare: Gunnar Pettersson, SVK/Gotland.
Tilldelas Kennel Kajpängets VPR för Bästa hund i unghundsklass. Även bästa Spår & Vatten i UKL.


ÖKL:

SE26071/2020 Lyckstaborgs Arak (SV) Spår 10/Vatten EG.
Ägare/förare: Jonny Lindstedt, SVK/Gotland.
Bästa Spår i ÖKL.

SE29822/2020 Rauköns Lux (KLM) Spår EG/Vatten -.
Ägare/förare: Anita Hägg, SVK/Gotland.

SE39743/2020 Knallapportens Kaffi (KH) Spår 8/Vatten 10.
Ägare/förare: Ulrika Hård af Segerstad, SVK/Gotland.
Bästa Vatten i ÖKL.

SE26776/2019 Grillsbergets Cg Bob (SV) Spår 10/Vatten 10.
Äg/förare: Ronny Lund, SVK/Gotland.
Tilldelas Kennel Gutes VPR för Bästa hund i öppenklass.

 

Ordinarie Viltspårprov i Anlag- och Öppenklass den 7 maj 2022

Domare: Henrik Öhman (Anlagsklass) & Gunnar Pettersson (Öppenklass)

Anlagsklass:
SE26071/2020 Lyckstaborgs Arak (SV)
Ägare/förare: Jonny Lindstedt, SVK Gotland
Godkänd

SE47065/2021 - Stebas Unikum (SV)
Ägare/förare: Gunnar Pettersson, SVK Gotland
Godkänd

SE57723/2021 - Smilla (SV)
Ägare/förare: Stefan Hellström, SVK Gotland
Godkänd

SE41617/2021 - Ripuddens Emmet (KH)
Ägare/förare: Axel Broander / Johanna Broander (förare), SVK Gotland
Godkänd. Tilldelas vpr Gotlands Kennelklubbs Jubileumsgåva för Bästa hund på anlagsspår.

Öppenklass:
SE41351/2019 Skrämmens I-Viggo (KLM)
Ägare/förare: Ted Hejdenberg, SVK Gotland
2:a pris

 

Odelat jaktprov 2 - 3 oktober 2021

Domare: Roger Malmqvist & Kjell Mattsson
Provledare: Stefan Hellström
Provledaraspirant: Ulrika Hård af Segerstad

Klass Hundens namn & regnr Förare F S V A S:a Pris
UKL SE26071/2020 Lyckstaborgs Arak Jonny Lindstedt, SVK/Gotland 7 10 10 10 170 1
UKL SE17440/2020 Knallapportens Joy Ulf Granberg, SVK/Västerbotten 7 - - 9 -  
UKL SE53365/2020 Vassfjärdens Swedish Grace Maria Hallström-Ullmann, SVK/Östra EG 8 8 - -  
ÖKL SE45917/2016 Jaktfjällans Pondus Håkan Åberg, SVK/Gotland 5 - 9 9 -  
ÖKL SE41351/2019 Skrämmens I-Viggo Ted Hejdenberg, SVK/Gotland EG          
ÖKL SE34207/2020 Lystlunds Svante Magnus Vallin, SVK/Gotland EG          
ÖKL SE32389/2019 Münsterkullens Pentax Björn Holgersson, SVK/Västsvenska EG          
ÖKL SE34428/2016 Björnkärrets Leonore Håkan Åberg, SVK/Gotland EG          
ÖKL SE36602/2018 Krokuttjärnens Elton Maria Sundvall, SVK/Östra EG          
ÖKL SE54458/2015 Cindy vom Pfaffenbuck Conny Ullman, SVK/Östra EG          
ÖKL SE20927/2018 Ulsuddens Mette Anders Håkansson, SVK/Södra 6 10 10 10 160 2
EKL SE25325/2018 Tvärnypets Maxxa Lennart Andersson, SVK/Västerbotten 8 9 5 10 152 2
EKL SE16351/2019 Skrämmens H-Rouffly Ingemar Johansson, SVK/Västsvenska 8 9 10 10 177 1
EKL SE31870/2019 Usvasuon Älva Stefan Åkesson, SVK/Västerbotten 6 10 10 10 160 2
EKL SE26847/2018 Fugleskogen's Etd-Frodo Harri Kanerva, SVK/Östra EG          
EKL SE18034/2017 Tjuvskyttens Gila Nils Linde, SVK/Södra 6 9 10 10 157 2
EKL SE31690/2019 Kungshällans GT Lovis Mia Kempe, SVK/Västsvenska 5 10 10 10 150 2

 

Delat jaktprov 1 oktober 2021

Domare: Roger Malmqvist & Kjell Mattsson
Domaraspirant: Pär-Lars Cummings
Provledare: Stefan Hellström

Klass Hundens namn  & regnr Förare F S V A S:a Pris
UKL SE39743/2020 Knallapportens Kaffi Ulrika Hård af Segerstad, SVK/Gotland EG 10 9      
UKL SE26071/2020 Lyckstaborgs Arak Jonny Lindstedt, SVK/Gotland EG 10 10      
UKL SE17440/2020 Knallapportens Joy Ulf Granberg, SVK/Västerbotten EG 10 10      
UKL SE39747/2020 Knallapportens Kola Ulf Granberg, SVK/Västerbotten 8 10 9 7 169 1
UKL SE53365/2020 Vassfjärdens Swedish Grace Maria Hallström-Ullmann, SVK/Östra EFF 8 9      
UKL SE30725/2020 Vijaga Tuloa Elisabeth von Krusenstierna, SVK/Jämtl-V.norrland EG          
UKL SE29823/2020 Rauköns Lexie Benny Nilsson, SVK/Gotland EG 10 6      
UKL SE29822/2020 Rauköns Lux Benny Nilsson, SVK/Gotland EG 10 6      
ÖKL SE44246/2018 Münsterkullens Pigalle Christian Acker, SVK/Västsvenska EG 10 9      
ÖKL SE38466/2018 Vägestorps Idun Jörgen Petersson, SVK/Västsvenska EG 10 10      
ÖKL SE45917/2016 Jaktfjällans Pondus Håkan Åberg, SVK/Gotland 5 9 10 8 143 2
ÖKL SE34207/2020 Lystlunds Svante Magnus Vallin, SVK/Gotland EG 10 9      
ÖKL SE32389/2019 Münsterkullens Pentax Björn Holgersson, SVK/Västsvenska EG 10 10      
ÖKL SE34428/2016 Björnkärrets Leonore Håkan Åberg, SVK/Gotland EG 10 10      
ÖKL SE20927/2018 Ulsuddens Mette Anders Håkansson, SVK/Södra EFF 10 10      
ÖKL SE16357/2019 Skrämmens H-Stella Hanna Lindmark, SVK/Västsvenska EFF 7 8      
ÖKL SE54458/2015 Cindy vom Pfaffenbuck Conny Ullmann, SVK/Östra 5 8 10 10 144 2
ÖKL SE27570/2018 Hunt Hard Gundogs Atomic Fleia Anders Wickman, SVK/Östra EG 10 10      
EKL SE25325/2018 Tvärnypets Maxxa Lennart Andersson, SVK/Västerbotten EG 9 10      
EKL SE16351/2019 Skrämmens H-Rouffly Ingemar Johansson, SVK/Västsvenska 7 9 10 8 163 1
EKL SE31690/2019 Kungshällans GT Lovis Mia Kempe, SVK/Västsvenska 6 10 10 10 160 2
EKL SE31870/2019 Usvasuon Älva Stefan Åkesson, SVK/Västerbotten 8 9 10 10 177 1
EKL SE26847/2018 Fugleskogen's Etd-Frodo Harri Kanerva, SVK/Östra EG 10 10      
EKL SE18034/2017 Tjuvskyttens Gila Nils Linde, SVK/Södra 7 9 10 7 161 1

 

Ordinarie prov i Eftersöksgrenar den 7 augusti 2021
 
Domare: Roger Malmqvist
   Provledare: Susanne Björklund

UKL:
SE26071/2020 Lyckstaborgs Arak (SV) Spår 10/Vatten 10.
Ägare/förare: Jonny Lindstedt, SVK/Gotland.

SE39743/2020 Knallapportens Kaffi (KH) Spår 10/Vatten 9.
Ägare/förare: Ulrika Hård af Segerstad, SVK/Gotland.

SE34207/2020 Lystlunds Svante (KH) Spår 10/Vatten 10.
Ägare/förare: Magnus Vallin, SVK/Gotland.
Tilldelas Kennel Kajpängets VPR för Bästa hund i unghundsklass.

SE29822/2020 Rauköns Lux (KLM) Spår EG/Vatten 7.
Ägare/förare: Anita Hägg, SVK/Gotland.
 
ÖKL:
SE34428/2016 Björnkärrets Leonore (KH) Spår 10/Vatten 10.
Äg: Ida Hoas, SVK/Gotland. Förare: Håkan Åberg, SVK/Gotland.

SE27570/2018 Hunt Hard Gundogs Atomic Fleia (KH) Spår 10/Vatten 10.
Äg/förare: Anders Wickman, SVK/Gotland.
Tilldelas Kennel Gutes VPR för Bästa hund i öppenklass.

SE45917/2016 Jaktfjällans Pondus (KH) Spår 9/Vatten 10.
Äg/förare: Kerstin Hoas, SVK/Gotland.

SE26776/2019 Grillsbergets Cg Bob (SV) Spår 10/Vatten 10.
Äg/förare: Ronny Lund, SVK/Gotland.

SE31219/2016 Tallyho Tesla (KH) Spår EG/Vatten 9.
Äg/förare: Magnus Eklund, SVK/Mellansvenska.

SE34207/2020 Lystlunds Svante (KH) Spår 10/Vatten 9.
Ägare/förare: Magnus Vallin, SVK/Gotland.

SE36812/2015 Rauköns Azton (KLM) Spår 9/Vatten 10.
Äg/förare: Göran Larsson, SVK/Gotland.

EKL:
SE45917/2016 Jaktfjällans Pondus (KH) Spår EG/Vatten 10.
Äg/förare: Kerstin Hoas, SVK/Gotland.

SE21928/2016 Kajpängets Esko (SH) Spår 10/Vatten 10.
Äg/förare: Kalle Andersson, SVK/Gotland.
Bästa hund i elitklass.

 

Ordinarie Viltspårprov i Anlag- och Öppenklass den 8 maj 2021

Domare: Gunnar Pettersson, Roger Malmqvist och Stefan Hellström

Anlagsklass:
SE29822/2020 Rauköns Lux (KLM)
Ägare: Filip Hägg, förare: Anita Hägg, Stånga
Godkänd

SE26071/2020 Lyckstaborgs Arak (SV)
Ägare/förare: Jonny Lindstedt, Visby
Ej godkänd

SE35076/2020 For The Win Alot of Nova (SV)
Ägare/förare: Roger Malmqvist, Slite
Godkänd

SE39743/2020 Knallapportens Kaffi (KH)
Ägare/förare: Ulrika Hård af Segerstad, Katthammarsvik
Godkänd

SE34207/2020 Lystlunds Svante (KH)
Ägare/förare: Magnus Vallin, Visby
Godkänd. Tilldelas vpr Gotlands Kennelklubbs Jubileumsgåva för Bästa hund på anlagsspår.

SE27570/2018, Hunt Hard Gundogs Atomic Fleia (KH)
Ägare/förare: Ulrika Hård af Segerstad, Katthammarsvik
Godkänd

SE37536/2019 Staveröviken Zz-Top (LAB)
Ägare/förare: Anita Hägg, Stånga
Ej godkänd

Öppenklass:
SE41351/2019 Skrämmens I-Viggo (KLM)
Ägare/förare: Ted Hejdenberg, Visby
2:a pris

SE32264/2018 Vildatyras Catch The Moon (SV)
Äg/Förare: Jonathan Blochmann, Fårösund
2:a pris

 

 
Ordinarie odelat jaktprov den 26 - 27 september 2020
Domare: Roger Malmqvist & Lisa Danielsson
Domarelev: Torulf Johnson (endast fält)
Provledare: Stefan Hellström
Klass Hundens namn Regnr Förare Fält Spår Vatten Apport Totalt Pris
ÖKL Münsterkullens Pentax SE32389/2019  Björn Holgersson, Alingsås 7 10 10 10 170 1
UKL Harmsjöns Qv-Cessna SE20083/2019 Carola Pettersson, Virsbo 6 10 10 9 158 2
ÖKL Vägestorps Idun SE38466/2018  Jörgen Petersson, Alingsås 5 10 10 8 146 2
ÖKL Münstersystrarnas Dime SE20880/2017 Eddie Lindqvist, Lidingö EG          
ÖKL Münsterkullens Pigalle SE44246/2018 Christian Acker, Falköping 5 10 6 8 126 2
ÖKL Ormkullens L`Kieblie SE49837/2017 Helen Walsh, Ösmo            
ÖKL Rauköns Azton SE36812/2015 Göran Larsson, Stånga 6 10 10 10 160 2
ÖKL Cindy vom Pfaffenbuck SE54458/2015 Conny Ullmann, Ösmo 5 EG 10 10    
ÖKL Michrima Gucci SE24493/2018 Per Ekenbäck, Saltsjö-Boo EG          
ÖKL Kungshällans UF Mira SE38454/2016 Helen Walsh, Ösmo EG          
ÖKL Hunt Hard Gundogs Atomic Fleia SE27570/2018 Ulrika Hård af Segerstad, Enskede EG          
ÖKL Jaktfjällans Pondus SE45917/2016 Håkan Åberg, Lärbro 6 8 10 10 154 2
ÖKL Skrämmens E-Linn SE20604/2017 Carl-Johan Josephsson, Torsås            
ÖKL Börnkärrets Leonore SE34428/2016 Håkan Åberg, Lärbro EG          
ÖKL Tvärnypets Maxxa SE25325/2018 Lennart Andersson, Vännäs            
ÖKL Vildatyras Catch the Moon SE32264/2018 Jonathan Blochmann, Fårösund EG          
EKL Jagtgårdens Frans SE16759/2016 Casimir Wrede, Stockholm EG          
EKL Ripudden's Dixi SE54328/2017 Tommy Kans, Stocksund EG          
EKL Ripudden's Baronessa SE16755/2014 Tommy Kans, Stocksund EG          
EKL Ripudden's Axa SE46831/2011 Tommy Kans, Stocksund EG          
EKL Tjuvskyttens Gila SE18034/2017 Nils Linde, Södra Sandby EG          
 
 
 
Ordinarie delat jaktprov den 25 september 2020
Domare: Roger Malmqvist & Lisa Danielsson
Domarelev: Torulf Johnson
Provledare: Stefan Hellström

Klass Hundens namn Regnr Förare Fält Spår Vatten Apport Totalt Pris
UKL Münsterkullens Pentax SE32389/2019  Björn Holgersson, Alingsås EG 10 9      
UKL Harmsjöns Qv-Cessna SE20083/2019 Carola Pettersson, Virsbo EFF 10 10      
ÖKL Vägestorps Idun SE38466/2018  Jörgen Petersson, Alingsås 5 8 10 7 138 2
ÖKL Münstersystrarnas Dime SE20880/2017 Eddie Lindqvist, Lidingö EFF 10 10      
ÖKL Münsterkullens Pigalle SE44246/2018 Christian Acker, Falköping EG 10 8      
ÖKL Ormkullens L`Kieblie SE49837/2017 Helen Walsh, Ösmo EG 10 10      
ÖKL Rauköns Azton SE36812/2015 Göran Larsson, Stånga EFF 10 10      
ÖKL Cindy vom Pfaffenbuck SE54458/2015 Conny Ullmann, Ösmo EG 10 10      
ÖKL Michrima Gucci SE24493/2018 Per Ekenbäck, Saltsjö-Boo 6 10 9 10 150 2
ÖKL Hunt Hard Gundogs Atomic Fleia SE27570/2018 Ulrika Hård af Segerstad, Enskede 7 10 9 7 159 2
ÖKL Jaktfjällans Pondus SE45917/2016 Håkan Åberg, Lärbro 7 9 10 10 165 1
ÖKL Usvasuon Älva SE31870/2019 Stefan Åkesson, Stensele 8 10 10 9 178 1
ÖKL Skrämmens E-Linn SE20604/2017 Carl-Johan Josephsson, Torsås EFF 10 10      
ÖKL Börnkärrets Leonore SE34428/2016 Håkan Åberg, Lärbro 7 10 10 7 164 1
ÖKL Tvärnypets Maxxa SE25325/2018 Lennart Andersson, Vännäs 7 10 10 10 170 1
ÖKL Vildatyras Catch the Moon SE32264/2018 Jonathan Blochmann, Fårösund EG          
EKL Jagtgårdens Frans SE16759/2016 Casimir Wrede, Stockholm EG 10 10      
EKL Ripudden's Dixi SE54328/2017 Tommy Kans, Stocksund EG 10 10      
EKL Ripudden's Baronessa SE16755/2014 Tommy Kans, Stocksund EG 10 10      
EKL Ripudden's Axa SE46831/2011 Tommy Kans, Stocksund EG 10 10      
EKL Tjuvskyttens Gila SE18034/2017 Nils Linde, Södra Sandby 5 10 9 10 145 2
 
 
 
Ordinarie prov i Eftersöksgrenar den 8 augusti 2020
 
Domare: Roger Malmqvist
   Provledare: Jonny Lindstedt

UKL:
SE41351/2019 Skrämmens I-Viggo (KLM). Äg/Förare: Ted Hejdenberg, Visby. S10/V10. Tilldelas Kennel Kajpängets VPR + HP.

SE26776/2019 Grillsbergets Cg Bob (SV). Äg/Förare: Ronny Lund, Klintehamn. S10/V8.
 
ÖKL:
SE34428/2016 Björnkärrets Leonore (KH). Äg: Ida Hoas, Lärbro, Förare: Håkan Åberg, Lärbro. S10/V6.
 
SE36812/2015 Rauköns Azton (KLM). Äg/Förare: Göran Larsson, När. S10/V10.Tilldelas Kennel Gutes VPR +HP.

SE27570/2018 Hunt Hard Gundogs Atomic Fleia (KH). Äg/Förare: Ulrika Hård af Segerstad, Enskede. S10/V9.

SE45917/2016 Jaktfjällans Pondus (KH). Äg: Kerstin Hoas, Lärbro, Förare: Håkan Åberg, Lärbro. S10/V9.

EKL:

SE21928/2016 Kajpängets Esko (SH). Äg/Förare: Kalle Andersson, Slite. S10/V10. Tilldelas HP.

Göran Larsson/Rauköns Azton, Ted Hejdenberg/Skrämmens I-Viggo och Kalle Andersson/Kajpängets Esko 
 
 
                        Ordinarie Viltspårprov i Anlag- och Öppenklass den 3 maj 2020
                                 Domare:  Roger Malmqvist, anlag- och öppenklass
 
Anlagsklass:
SE32387/2019 Münsterkullens GoPro (KLM)
Äg/Förare: Linus Olsson, Klintehamn
Godkänd & HP. Tilldelas vpr Gotlands Kennelklubbs Jubileumsgåva för Bästa hund på anlagsspår.
 
SE41351/2019 Skrämmens I Viggo (KLM)
Äg/Förare: Ted Hejdenberg, Visby
Godkänd & HP.
 
Öppenklass:
SE32264/2018 Vildatyras Catch The Moon (SV)
Äg/Förare: Jonathan Blochmann, Fårösund
1:a pris
 
SE34221/2016 Ulsuddens Chilla-A (SV)
Äg/Förare: Susanne Björklund, Väte
Ej godkänd
 
Linus och Münsterkullens GoPro
 
 
 
 
Ordinarie odelat jaktprov den 5-6 september 2019
Domare: Roger Malmqvist & Anders Håkansson
Provledare: Stefan Hellström (fält) & Sabine Tofftén (eftersök)

Klass Hundens namn Regnr Förare Fält Spår Vatten Apport Totalt Pris
UKL Vildatyras Catch The Moon SE32264/2018 Jonathan Blochmann Eg          
UKL Sirius SE50578/2018 Gunnar Malm Eff 10 5 - - -
UKL Tvärnypets Maxxa SE25325/2018 Lennart Andersson 8 10 8 10 170 1
UKL Vijaga Sture SE27582/2018 Rune Dahlström Eg 10 6 - - -
ÖKL Ulsuddens Chilla-A SE34221/2016  Susanne Björklund Eg          
ÖKL Cindy vom Pfaffenbuck SE54459/2015  Conny Ullman Eg          
ÖKL Charleswood Thilda SE22680/2015  Ove Riström Eg          
ÖKL Skrämmens E-Linn SE20604/2017  Carl-Johan Josephsson 7 10 10 8 166 1
ÖKL Ormkullen L´Kieblie SE49837/2017  Helen Walsh Eg          
ÖKL Pimen´s Bizzie SE28130/2015  Anders Bertilsson 5 - Eg 8 - -
ÖKL Ulsuddens Isa SE34222/2016 Björn Eriksson Eg          
ÖKL Tjuvskyttens Gila SE18034/2017  Nils Linde 6 10 Eg 8 - -
ÖKL Jaktfjällans Pondus SE45917/2016 Håkan Åberg Eg          
ÖKL Rauköns Azton SE36812/2015 Göran Larsson Eg          
EKL Kajpängets Esko SE21928/2016  Kalle Andersson 8 10 10 10 180 1
EKL Münsterkullens Fyra Ess S19903/2012 Björn Holgersson 7 10 10 10 170 1
EKL Pimen's Cajsa SE40360/2016  Göran Ask Eg          
 

 

 
Ordinarie delat jaktprov den 4 september 2019
Domare: Roger Malmqvist & Anders Håkansson
Provledare: Stefan Hellström

Klass Hundens namn Regnr Förare Fält Spår Vatten Apport Totalt Pris
UKL Vildatyras Catch The Moon SE32264/2018 Jonathan Blochmann Eg 10 8      
UKL Münsterkullens Pigalle SE44246/2018 Christian Acker Eg 10 7      
UKL Sirius SE50578/2018 Gunnar Malm 5 10 9 6 137 2
UKL Tvärnypets Maxxa SE25325/2018 Lennart Andersson 8 9 10 10 177 1
UKL Vijaga Sture SE27582/2018 Rune Dahlström Eg 10 10      
UKL Münsterkullens Fazer SE44237/2018 Håkan Danell Eg 10 10      
ÖKL Hunt Hard Gundogs Atomic Fleia SE27570/2018 Ulrika Hård af Segerstad Eg 10 10      
ÖKL Ulsuddens Chilla-A SE34221/2016  Susanne Björklund Eg 10 10      
ÖKL Charleswood Thilda SE22680/2015  Ove Riström Eg 8 7      
ÖKL Skrämmens E-Linn SE20604/2017  Carl-Johan Josephsson 6 10 9 8 151 2
ÖKL Cindy vom Pfaffenbuck SE54459/2015  Conny Ullman Eg 10 10      
ÖKL Tjuvskyttens Gila SE18034/2017  Nils Linde Eff 8 10      
ÖKL Pimen´s Bizzie SE28130/2015  Anders Bertilsson Eff 8 10      
ÖKL Ormkullen L´Kieblie SE49837/2017  Helen Walsh 7 10 9 9 163 1
ÖKL Björnkärrets Leonore SE34428/2016 Håkan Åberg 5 10 10 5 140 2
ÖKL Rauköns Azton SE36812/2015 Göran Larsson Eg 10 6      
EKL Kajpängets Esko SE21928/2016  Kalle Andersson 5 10 10 10 150 2
EKL Pimen's Cajsa SE40360/2016  Göran Ask 7 10 10 9 168 1
EKL Jagtgårdens Frans SE16759/2016  Casimir Wrede Eg 10 10      
EKL Münsterkullens Fyra Ess S19903/2012 Björn Holgersson 5 9 10 10 147 2
 
Ordinarie prov i Eftersöksgrenar den 10 augusti 2019
 
Domare: Kjell Mattsson
            Provledare: Gunnar Pettersson
 
Klass Startande

Resultat Spår

Resultat Vatten Notering
UKL

SE19402/2018 Skrämmens F-Tyra (KLM)
Äg: Hanna Lindmark, Skeppslanda
Förare: Mats Johansson, Skeppslanda

9 10  
UKL

FI430078/2018 Charleswood Yrsa (KH)
Äg/Förare: Anette Pettersson, Visby

9 9 Tilldelas Kennel Kajpängets VPR
ÖKL

SE39102/2018 Ambravittoriya Imperial (VZK)
Äg/Förare: Madeleine Wale, Saltsjö-Boo

Eg Eg  
ÖKL

SE36812/2015 Rauköns Azton (KLM)
Äg/Förare: Göran Larsson, När

10 6 Tilldelas Kennel Gutes VPR samt HP för bästa vatten i ÖKL
ÖKL

SE45917/2016 Jaktfjällans Pondus (KH)
Äg: Kerstin Hoas, Lärbro
Förare: Håkan Åberg, Lärbro

Eg -  
ÖKL

SE34221/2016 Ulsuddens Chilla-A (SV)
Äg/Förare. Susanne Björklund, Klintehamn

Eg 8  
EKL

SE57885/2014 Åke (KLM)
Äg/Förare: Arno Bäckman, Visby

10 10  
EKL

SE21928/2016 Kajpängets Esko (SV)
Äg/Förare: Kalle Andersson, Slite

10 10 Tilldelas HP för bästa hund i EKL

Anette Pettersson/Charleswood Yrsa, Kjell Mattsson, Göran Larsson/Rauköns Azton och Kalle Andersson/Kajpängets Esko
 
..........................
             
 
Ordinarie Viltspårprov i Anlag- och Öppenklass den 5 maj 2019
 
Domare: Gunnar Pettersson, anlagsklass
             Roger Malmqvist, öppenklass

Anlagsklass:
SE32264/2018 Vildatyras Catch The Moon (SV)
Äg/Förare: Jonathan Blochmann, Fårösund
Godkänd. Tilldelas vpr Gotlands Kennelklubbs Jubileumsgåva för Bästa hund på anlagsspår.
 
SE30250/2018 Kurrabergen's Freja (SV)
Äg/Förare: Jonny Lindstedt, Visby
Godkänd 
 
Öppenklass:
SE34221/2016 Ulsuddens Chilla-A (SV)
Äg/Förare: Susanne Björklund, Väte
Ej godkänd 
 
SE34222/2016 Ulsuddens Isa (SV)
Äg/Förare: Björn Eriksson, Gammelgarn
Ej godkänd 
 
SE12335/2013 Björshults Colour of Spring (FLAT)
Äg/Förare: Signe & Per Lindström, Slite
Godkänd
 
Jonathan och Vildatyras Catch The Moon