Du är här

Styrelsen

På SVK Gotlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Ordförande

Björn Eriksson
Gammelgarn Rommunds 612
623 67 KATTHAMMARSVIK
Tfn: 0736002784

e-post: bjorn@gotlandslamm.se

Vice Ordförande

Gunnar Pettersson
Vallstena Norrgarde 327
624 32 SLITE
Tfn: 0705876583

e-post: gocha.pettersson@hotmail.com

Sekreterare & Webbansvarig

Ulrika Hård af Segerstad
Anga Båticke 116
623 72 KATTHAMMARSVIK
Tfn: 0703519181

e-post: ulrika.hardafsegerstad@gmail.com

Suppleant

Stefan Hellström
Halla Hallegårde 120
622 52 ROMAKLOSTER
Tfn: 0705655035

e-post: stefan@hunddressyr.se

Ledamot

Kalle Andersson
Gothem Viby 408
624 30 SLITE
Tfn: 0703286145

e-post: kalle.62.and@gmail.com

Ledamot

Jonny Lindstedt
Stenkumlaväg 12 D
621 47 VISBY
Tfn: 0705525196

e-post: jonnylindstedt@yahoo.se

Suppleant

Erik Brunner

e-post: guldrupe@hotmail.com