Du är här

Tväris vandringspris

På SVK Gotlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Beskrivning

Skulptur

Donator

Uppsatt 2005 av Gunnar Ericsson

Tilldelas

'Vandringspris i elitklass att utdela vid Gotlands Vorstehklubbs ordinarie prov i eftersöksgrenar. Utdelas till föraren av den gotlandsägda hunden med högsta poäng. Vid lika poäng vinner i första hand den hund som tilldelats hederspris, i andra hand bästa vatten.Till priset hör ett album, där ägaren skall sätta in foto på hunden med namn och regnr, namn på föraren/ägaren, datum och plats för provet, namn på domare samt poäng och ev hederspris. Ägaren skall vara medlem i SVK Gotland och själv föra sin hund.

Erövras

Priset tillfaller för alltid den ägare som antingen har tagit tre inteckningar i följd med samma hund eller minst tre inteckningar med tre olika hundar. Priset skall vandra i högst 10 år, då det tillfaller den förare som har flest inteckningar. Vid lika antal tillfaller priset den förare som har fått flest hederspriser.

Vandringspriset har tilldelats Stefan Hellström.

Inteckningar

 
2005 Vinja, ägare Hans-Olof Söderström
2006 Kajpängets Gozzi, ägare Kjell Lavergren
2007 Kajpängets Gozzi, ägare Kjell Lavergren
2008 Vinja, ägare Hans-Olof Söderström
2009 Fjällbrisens Exa, ägare Lars Karlsson
2010 Carnbrings Naika, ägare Roger Malmqvist
2011 Quorum's Izak, ägare Stefan Hellström
2012 Quorum's Izak, ägare Stefan Hellström
2013 Quorum's Izak, ägare Stefan Hellström