Du är här

Utbildning

På SVK Gotlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Provledarutbildning

SVK/Gotland planerar inte att anordna någon provledarutbildning för SVK/Gotlands medlemmar under 2023.
 
Observera att eftersom 3 års regeln** finns, så måste ni gå om kursen om ni vill komma tillbaka som provledare efter ett längre uppehåll!

**Bibehållande av auktorisation som provledare: Provledaren är skyldig att fortlöpande hålla sig väl insatt i reglerna och den praktiska tillämpningen av dessa. Provledare som inte varit aktiv på 3 år ska påföljande år genomgå ny provledarutbildning. Om så inte sker - avauktoriseras provledaren! Vill du läsa om vad som krävs och hur utbildningen går till, klicka här