Du är här

Arrangera ett särskilt prov

På SVK Jämtland-Västernorrlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Arrangera ett särskilt prov

Vill du anmäla ett särskilt prov i SVK Jämtland-Västernorrland ska du gå till formuläret Anmälan av särskilt prov. Fyll i alla uppgifter och klicka på skicka på formulärets sista sida. När formuläret har skickats in lägger vi upp provet i provkalendern under SVK Jämtland-Västernorrland.

Mer information om hur man arrangerar ett särskilt prov finns att läsa här
Några saker att tänka på vid arrangerande av särskilt prov är följande:

 • Boka en jaktprovsdomare
 • Boka godkänd provledare
 • Hitta lämplig mark för den typ av prov du tänkt arrangera, tillstånd av markägaren måste ordnas.
 • Det ska vara 5 dagar mellan anmälan och provstart.
 • Minst 3 startande hundar och minst 2 olika hundägare. Rekommendationen är att bereda plats för fler startande. Men max 8 provdeltagare/dag på ett särskilt prov.
   
 • Kostnaden för särskilda prov är 200 kr som betalas med kort vid anmälan för att anmälningen ska registreras. Detta belopp är avgiften till SVK Jämtland-Västernorrland.
 • Ytterligare kostnader avtalas mellan arrangören och deltagarna. Uppgifter om summa och betalningssätt anges i anmälan om särskilt prov eller i PM till deltagarna.

 Formulär:
Anmälan av särskilt prov
 Kom ihåg att:

 • Du får mycket information och hjälp av provledaren!
   
 • Har du frågor, kontakta Anna Larsson via mail till svkjvvk@gmail.com