Du är här

Särskilda prov

Särskilda prov SVK Jämtland/Västernorrland.

SVK Jämtland/Västernorrland kommer under tidsperioden 200323 - 200431
endast anordna särskilda prov för medlemmar i SVK Jämtland/Västernorrland.

Härvid gäller max 8 provdeltagare/dag.

Nytt beslut om ovan kan komma att fattas med omedelbar verkan.

Anmälan

Särskilda prov anmäls till Anna Larsson via mail till svkjvvk@gmail.com. Resultaten från särskilda prov kan antingen skickas via post till Jenny Karlsson, Brunne 194, 871 92 Härnösand eller scannas och skickas till ovanstående mailadress. Inför anordnade av särskilt prov måste Du vara väl insatt i vilka rutiner som gäller.

Under tabellen över särskilda prov finns de riktlinjer som gäller för vår lokalavdelning.
 

Glöm inte att provet måste anmälas minst 5 hela dagar innan provet ska vara.

 

Särskilda prov anmäls till Anna Larsson via mail till svkjvvk@gmail.com Resultaten från särskilda prov kan antingen skickas via post till Jenny Karlsson, Brunne 194, 871 92 Härnösand eller scannas och skickas till ovanstående mailadress. Inför anordnade av särskilt prov måste Du vara väl insatt i vilka rutiner som gäller. Under tabellen över särskilda prov finns de riktlinjer som gäller för vår lokalavdelning.
Glöm inte att provet måste anmälas minst 5 hela dagar innan provet ska vara.

Särskilda prov i SVK Jämtland-Västernorrland 2020

Datum Ort Provtyp Kontaktperson Telefonnummer Domare Provledare Platser kvar Övrigt
201022 Mittådalen Fjäll Jimmy Börjesson   Uli Wieser Anna Klockervold Fullt  
201011 Nyland Skog Maria Tjärnström 070 2813777 Mikael Sjöqvist Maria Tjärnström Fullt  
201008 Lillholmsjö   Barbro Jacobsson 070 372 26 30 Patric Bergström Uli Wieser Inga

 

201003

Ramundberget Fjäll Uli Wieser 070 6958159 Jim Vejby Uli och Patric Bergström 2  

200901

Mittådalen Skog Ulrika Zetterholm Vestlund 070 6086796     Fullt  

200828

Funäsdalen Eftersök Larra 0701916282 Klockervold Lars-Göran Nyhlén Fullt  

20008

Fåker Eftersök Anna Fors Ward 070-536 84 79 Jim Vejby Marie Louise Åsell Plats finns  

200816

Gideå Eftersök Petra Åberg 070 5351332     1  
200810 Indal Eftersök HansForsberg 070 5219906   Hans Forsberg Fullt

 

200808

Sveg

Eftersök Ylwa Jonasson info@fjallvittrans.com Jim Vejby Ylwa Jonasson Fullt  

200803

Oringen Eftersök Carin Byström 073 053 17 02   Carin Byström Fullt  

200803

Gideå Eftersök Maja Sjöqvist 076 8171988     Fullt  
200727 Åsarna eftersök Ylva Jonasson mail: info@fjallvittrans.com Jim Vejby

Ylva Jonasson

Marie-Louise Åhsell

Fullt  
200723 Malstabodarna eftersök Emma Svedberg 070-2483252 Fredrik Norman

Emma Svedberg

Ann-Sofie Torgnysdotter

fullt  
200722 Trångsviken Eftersök

Helena Nilsson

Tomas Andersson

helena.isse@hotmail.com Patric Bergström Helena Nilsson fullt  
200719 O-ringen eftersök Carin Byström 073-053 17 02 Per-Lars Cummings

Carin Byström

Maria Tjärnström

Fullt  
200718 Tossviken, Brunflo eftersök Patric Bergström 073-0512801 Thomas Ripha

Patric Bergström

Uli Wieser

platser kvar  
200716 Funäsdalen eftersök Lars-Göran Nyhlén   Thomas Ripha

Lars-Göran Nyhlén

Anna Klockervold

fullt  
200716 Funäsdalen eftersök Lars-Göran Nyhlén   Thomas Ripha

Lars-Göran Nyhlèn

Anna Klockervold

fullt  
200713 O-ringen eftersök Carin Byström 073-053 17 02 Anders Helsing Carin Byström fullt  
200704 Malstabodarna eftersök Annika Bergqvist  070 5422463 Fredrik Norman

Annica Berqvist

Anna Larsson

fullt  
200401 Mittådalen fjäll

Patric Bergström

vildskinnet@gmail.com

073-0512801 Uli Wieser

Anna Forsward 

Patric Bergström

fullt  
200402 Mittådalen fjäll

Patric Bergström

vildskinnet@gmail.com

073-0512801 Patric Bergström

Anna Forsward

Uli Wieser

fullt  
200404 Gräftåvallen fjäll Marie-Louise Åhsell 070-240 21 27 Uli Wieser Kent Danielsson fullt INSTÄLLT
200413 Mittådalen fjäll Lars-Göran Nyhlèn 070-1916282 Jim Vejby

Helge Larsen

Lars-Göran Nyhlèn

Fullt INSTÄLLT
200415 Rundhögen fjäll

Thomas Andersson

Göran Mattson

Thomas Andersson 070-2885997 Uli Wieser

Thomas Andersson

070-2885997

Fullt INSTÄLLT
200418 Mittådalen fjäll

Emma Floberg, 

Helena Bergman

Emma Floberg

0702690544

Thomas Ripha

Emma Floberg

0702690544

1 plats ledig  
200419 Mittådalen Fjäll

Helge Larsen

Lars-Göran Nyhlèn

Lars-Göran Nyhlèn

070-191 6282

Jim Vejby

Lars-Göran Nyhlèn

070-191 62 82

Fullt  

 

 

 

Rutin för särskilda prov hos SVK Jämtland Västernorrland Alla särskilda prov som kommer att arrangeras inom ramen för avdelningens regi, måste ”annonseras” ut på hemsidan för att på så sätt möjliggöra för fler att delta på de särskilda jaktproven. Alla särskilda prov ska in i tabellen oavsett om det finns platser över eller ej. Är provet redan fullt i samband med att provet anmälas så skrivs det in i tabellen, finns det platser kvar kontaktar man kontaktpersonen som noterar önskat deltagande. Tillgång på platser uppdateras löpande. Anmälan om särskilt prov måste ske minst 5 hela dagar innan provet, anmäls provet en måndag är möjlig första provdag samma veckas lördag. Om jag som medlem vill gå/arrangera ett särskilt prov Du behöver:

 • En godkänd provledare - se lista på avdelningens provledare under funktionärer på jvvk.se
 • En jaktprovsdomare (SVK) – se lista på domare under funktionärer på jvvk.se
 • Det ska vara 5 dagar mellan anmälan och provstart
 • Minst 3 startande hundar och minst 2 olika hundägare. Rekommendationen är att bereda plats för fler startande. I tabellen nedan redovisas de olika särskilda proven som sker inom SVK Jämtland-Västernorrland. Anmälningsmottagaren för särskilda prov ansvarar för att relevant information införs på hemsidan.
 • Provdeltagarna står för alla kostnader själva och startavgiften, 200 kr, ska alltid vara betald till provledare före start. Startavgiften betalas till provledaren alt kontaktperson som sedan sätter in pengarna på JVVK:s postgiro, pg 61 39 08 – 3. Inga kontanter ska hanteras till kassören om inte en sådan överenskommelse är gjord med kassören innan provets genomförande
 • Glöm inte att skriva ut en komplett ifylld egenskapsblankett och ev. provkort till provet. Betalningen sker på plats.

Kom ihåg att:

 • Provvilt ska ordnas
 • Tillstånd av markägare ska ordnas
 • Du får mycket information och hjälp av provledaren

Om jag är provledare för ett särskilt prov Förutom provledarens ordinarie uppdrag enligt utbildningen

 • Provet ska anmälas minst 5 dagar före provets genomförande till avdelningens mottagare/redovisare av särskilda prov via mail– se jvvk.se (tex anmälan måndag och starta lördag = 5 dagar) Endast i undantag via telefon
 • I mailet ska anges plats och datum för provet
 • Kontakta domaren inför provet så att domaren får den info han behöver. Fråga hur många som domaren anser sig kunna döma vid provtillfället, tillsammans besluta om antal startande, provområde och tider mm. Den informationen ska också redovisas i provtabellen för särskilda prov.
 • Se till att domaren får rätt ifyllda anmälningsblanketter med rätt registreringsnummer och namn (det namn som hunden har i sitt registreringsbevis) på startande hundar
 • Anmälningsavgiften ska vara betald, annars får hunden inte starta OBS! Alla deltagare betalar till provledaren, inte till kassören. – Summan skall betalas in till avdelningens kassör i klump av provledaren detta sker omgående
 • Efter genomfört prov meddelar provledaren provredovisaren via mail vilka hundar som genomfört provet .

Exempel: Ganjos Ebbex Biocados Conrad Kunshälllans Brage Funäsfjällens Tjakke Klevportens Steira. Viktigt! detta tillsammans med den ekonomiska rutinen gör att avdelningens provredovisare och kassör enkelt kan ha en bra ordning på de särskilda prov som genomförs Provredovisaren vidarebefordrar detta mail till kassören för avstämning på inbetalningar.