Du är här

Viltspårprov

På SVK Jämtland-Västernorrlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Viltspårprov genomförs i två klasser, anlagsklass och öppenklass. För att hunden ska kunna få ut ett viltspårchampionat måste den erhålla tre 1:a pris i öppenklass för minst två olika domare. På SKK:s hemsida finns reglerna för viltspårprov.

Anmälan om prov görs till Carin Byström Ramvik tfn. 073-053 17 02 

Anmälningsavg, 300 kr per prov, ska vara inbetald i samband med provets genomförande pg. 61 39 08 – 3, glöm inte ange startdag/dagar samt klass och hundens namn i samband med inbetalning.

sparet