Du är här

Styrelsen SVK Malmfälten

På SVK Malmfältens hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Styrelsen för SVKMA 2022-02-22

Ordförande Ingemar Stöckel, ingemar.stockel@lkab.com

Vice ordförande Mikael Burck, ripjagaren.mb@gmail.com Örnvägen 26, 983 36 Malmberget
Tel: 0970-202 17

Sekreterare Fanny Wiss, fannywiss1993@gmail.com Vargvägen 16A, 981 47 Kiruna

Kassör Marina Skotte, marina@skotte.se, Storbyvägen 5, 980 61 Tärendö, 070-3986623

Vice Kassör  Sofia Barsk, sofia.barsk@svenskfast.se, Gruvvägen 20,981 35 Kiruna, 073-8158688

Ledamöter
Stina Pesonen Eliasson kajsastina82@gmail.com Idrottsvägen 25, 981 39 Kiruna, 070-3544063

Carolin Wallin, carolin.wallin@gmail.com Torpvägen 4, 98143 Kiruna
070-3641860

Carl-Erik Thyni, thyni@telia.com Östra Rundgatan 7, 98341 Koskullskulle
070-3415836

Suppleanter
Marina Skotte, se kassör.

Cassandra Jakobsson, cassandra.jakobsson@gmail.com

Robin Burck, robinmikaelburck@gmail.com, Luleåvägen 30A, 98237 Gällivare