Du är här

SVK Mellansvenska

På SVK Mellansvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Aktuellt

2020-12-23

Man kan lätt bli lite mossig i dessa tider, tider av hopp och förtvivlan, men någonstans i tunnelns ände hoppas vi komma i gång med alla våra aktiviteter runt om i vår avdelning och i övriga landet igen.

Läs mer i artikeln

2020-12-09

Vill du hjälpa oss i SVK mellansvenska genom att utbilda dig till provledare? Vi kommer att genomföra en utbildning i vår (datum och plats ej bestämt ännu). Behovet är extra stort i Värmland. 
Utbildningen omfattar teori vid ett tillfälle (heldag) och efter godkänd teoriutbildning går man praktik vid två ordinarie prov, ett eftersök och ett fältprov.

2020-12-07

Snart är det nytt år och dags för Fullmäktige 2021 i SVK men innan dess vill vi ha in motioner från er medlemmar. Sista datum för inlämnande av motioner till Fullmäktige 2021 är 15/12 -20.

2020-11-07

Förra året valdes Carola Pettersson till årets funktionär. Nu vill vi ha förslag på nomineringar till årets omröstning.

Maila eller messa någon i styrelsen om du har något förslag gärna med en motivering.

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

2020-11-07

Vi vill ha in förslag från er medlemmar på aktivitet i samband med årsmötet. Vi måste kanske vara beredda på att Coronapandemin håller i sig in på nästa år och då funderar vi på att hålla årsmötet så sent det går för att möjligt kunna vara utomhus eller lokal som är ”säker”.

2020-10-13

Lördagen bjöd på tuffa förhållande med en hel del nederbörd men det hindrade inte att sex stycken ekipage gick till pris.

Söndagen bjöd på lite bättre väder lite nederbörd i början av dagen men sedan mestadels uppehåll och faktiskt även några solglimtar.

Läs mer i artikeln