Du är här

ÅRSMÖTE 2021

På SVK Mellansvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

SVK Mellansvenska årsmöte 2021

Datum: Onsdag 31 mars
Tid: kl 19.00 (incheckning från kl 18.30)
Plats: Digitalt årsmöte på Zoom

På grund av smittrisken och begränsningarna som en följd av Covid-19 kommer årsmötet att hållas digitalt.

Tack för era anmälningar till årsmötet

Vi skickar ut information via mail till alla som anmält att de vill delta på årsmötet. Där kommer vi att beskriva hur man gör för att ladda ner Zoom på sin dator och hur man ansluter sig till mötet.

Du kan redan nu ladda ner appen här

Mötet börjar kl 19.00, men redan kl 18.30 kommer man att kunna logga in för att kontrollera att allt fungerar

På mötet kommer vi även att kunna visa dokument som alla ser

Prisutdelningar kommer att genomföras som vanligt. Pris för championat och diplom kommer att skickas ut till vinnarna. Vandringspriser kommer att överlämnas till de nya pristagarna enligt avtal med klubben och/eller förre pristagaren.

Omröstningar kommer att ske med handuppräckning. Det finns en funktion i Zoom där man kan räcka upp en hand på sin bild. Vi har även förberett för en ev. sluten omröstning

Årsmöteshandlingar

OBS! några dokument är reviderade 2021-03-29

Dagordning Årsmöte 2021

Versamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Budget 2021

Resultat- och balansräkning, Revisionsberättelse

Årets pristagare och Champions kommer att läggas upp efter mötet

Motioner

Införande av Unghundstest och Avelstest efter förebild från Tyskland

Protokoll

Protokoll årsmöte SVK Mellansvenska 2021