Du är här

Allmänt

På SVK Mellansvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Träningsgrupper 

Träningsgrupper finns runt om i avdelningen kommer under våren/sommaren inrikta sig på bl a apportering- spår och vatten. Se mer på Lokala träningsgrupper

Du kan också anmäla ditt intresse till kontaktpersonerna som du finner här Kontaktpersoner

Kurser/Träning

Duvträning, Fältfågelträning, hundträning i privat regi mm – se under Kurser/Träning

Statligt jaktkort

Alla våra jaktprov där fågel får fällas jämställs med jakt och alla*) deltagare, även utländska, ska således medföra statligt jaktkort även om man inte har vapen utan bara för sin hund. 

Provregler

Här hittar du information om vad som gäller på prov - Allt du behöver veta när du går prov 

Regler för jakt-,  fullbruks- och viltspårprov gäller från 2017.
Reglerna finns att läsa på SVKs hemsida. Provregler

Vårprov

Hundar startande på vårprov i öppenklass respektive elitklass ska genomföra sina eftersöksgrenar senast sista augusti samma år. Unghundar – se regler SVKs hemsida. (fliken Dokument).

Information till dig som lägger spår och tränar eftersök

Jordbruksverkets föreskrifter gällande Viltspårning - träning av hund i eftersök

 

Foto: Marika Ericson

Medlem under 20 år

För dig är det gratis kursavgift på våra kurser samt 1 start i eftersöksgrenar samt 1 start på jaktprov/år utan startavgift. Kontakta vår kassör om du vill nyttja detta i samband med kurs eller prov.