Du är här

Kommittéer

På SVK Mellansvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Jaktprovskommitté

Lisa Danielsson 070-215 41 19, e-post sammankallande

Kristina Söderström 070-320 32 56 e-post

Utbildningskommitté

Mårten Berg 070-606 11 75 e-post , sammankallande

Rolf Hellberg 070-585 66 30, e-post

Marika Ericson tel. 070-746 30 48 e-post

Utställningskommitté

Charlotte Jensen 070-543 32 07 e-post sammankallande

Susanne Axelsson

 

 

Foto: Marika Ericson