Du är här

Kommittéer

På SVK Mellansvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Jaktprovskommitté

Kristina Söderström 070-320 32 56 e-post, sammankallande

Frederik von Essen 070-543 90 59 e-post

Glenn Resare, 070-826 32 05 e-post

Utbildningskommitté

Mårten Berg 070-606 11 75 e-post , sammankallande

Rolf Hellberg 070-585 66 30, e-post

Marika Ericson tel. 070-746 30 48 e-post

Ida Larsson 0722082627 e-post

Frederik von Essen 070-543 90 59 e-post

Utställningskommitté

Carola Pettersson, 070-325 08 88 e-post, sammankallande

Susanne Axelsson ‭070-664 10 42‬ e-post

Malin Nyström 0703999798 e-post

Christina Ericsson, 0703 962 724, e-post

Viltfogde

Kristina Söderström 070-320 32 56 e-post

Pokalfogde

Carola Pettersson, 070-325 08 88 e-post

Veronica Storm, 070-338 05 55  e-post

Materialförvaltare

Carola Pettersson, 070-325 08 88 e-post

Veronica Storm, 070-338 05 55  e-post

 

Foto: Marika Ericson