Du är här

Styrelsen SVK Mellansvenska

På SVK Mellansvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Ordförande

Tomas Jensen, tel. 070-666 23 23 e-post

Ledamot/Resultatansvarig jaktprov

Mikael Eriksson, tel. 0591-180 92, 070-204 24 48 e-post

Ledamot/Vice ordförande

Mårten Berg tel. 070-606 61 75 e-post

Ledamot/Sekreterare

Martin Eriksson, tel. 070-603 50 71 e-post

Ledamot, kassör

Veronica Storm, 070-338 05 55  e-post

Ledamot

Kristina Söderström, 070-320 32 56 e-post

Ledamot

Glenn Resare, 070-826 32 05 e-post

Suppleant

Fredrik von Essen, tel. 070-543 90 59 e-post

Suppleant

Carola Pettersson, 070-325 08 88 e-post

Valberedning

Sammankallande: Lisa Danielsson e-post

Eva Norgren Holst, e-post

Christina Berg e-post

Revisorer

Bodil Hedlund

Gunlög Söderström

Resultatansvarig ordinarie-  och särskilda prov

Mikael Eriksson, tel. 0591-180 92, 070-204 24 48 e-post

Resultatansvarig viltspårprov

Carola Pettersson, tel. 070-325 08 88 e-post

Utställning

Charlotte Jenssen e-post

 

Foto: Mårten Berg