Du är här

Aktivitetslista 2022

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

 
  Aktiviteter SVK Södra 2022
     
     
Hel år 0101-1231 Rörliga viltspårprov 
  0101-0430 Särskilda prov i eftersöksgrenar. Särskilda fältprov under tillåten tid/jaktkalendern.
  0701-1231
Januari    
     
Februari    
  8 Styrelsemöte 
     
Mars 24 Årsmöte 2022 med konstituerande styrelsemöte.
  26 Unghundsmönstring
  27 Viltspår introduktion - praktisk övningar
     
April    
  2 Vårprovet - Klubbmästerskap
  3 Vårprovet 
  5 Styrelsemöte
  10 Viltspår introduktion - praktiska övningar
  23 Särskilt Viltspårprov - olika platser
  24 Träningsträff eftersöksgrenar, apport och spår
  24 Kom igång- teori-planering av träffar
Inga lösa hundar i prov eller träning under maj-juni
Maj    
  8 Viltspårprov, rörligt anordnat av klubben, inkl uttagning av Södras viltspårmästare
  7 Utställningsträning OBS nytt datum.
  21 Utställning, Hässleholm 
  28 Viltspårprov särskilt
Juni    
  ? Riksutställning & Viltspårmästaren
Juli 9-10 Fullbruksträning 
  9 Träningsträff eftersöksgrenar , apport och spår 
  24 Prov i eftersöksgrenar Vesslarp
Augusti 6 Prov i eftersöksgrenar Fogdaröd 
September  
  1-3 Riksprovet
  6 Styrelsemöte
  24 Utbildningsdag om fältprov för debutanter, prova på prov
  25 Debutantprov, för medlemmar som ej startat på prov tidigare, andra i mån av plats
     
Oktober    
  15 Skåneprovet, delat prov alla klasser
  16 Fältprov till Frisks minne, delat prov alla klasser
  22-23 Fullbruksprov ordinarie
November  
  2 Styrelsemöte
  5-6 Sena elitprovet -  CACIT
     
  19 Utställningsträning
  24 Medlemsmöte
  27 Utställning Åstorp
  30 Kallelse dagordning styrelsemöte
December  
  7 Styrelsemöte