Du är här

Kontaktpersoner

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.
Anmälningar  Jeanette Eriksson 0708-933953
     
Jaktprov, samordnare Carl-Åke Nilsson 0708-847445
     
Lokalredaktion  Hemsida   Carl-Åke Nilsson 0708-847445
Lokalredaktion Facebook Kaisa Mattila 0736-506249
     
Pokalfogde/Vandringspris Lisbeth Wallter 0702-567870
Pokalfogde/Vandringspris  Louise Johansson  
     
Redovisning; Ordinarie Prov, utställning Cicci Landén 070-259 48 44
Redovisning; Särskilda Prov Patrik Sjöström 070-603 63 63
Redovisning; Viltspårprov  Susann Holmqvist 0733-822955
     
Utställning

Lena Karen 

Kaisa Mattlia

Linda Eklund

070-932 42 77

0736-506249

0722-124277

     
Viltansvarig Niklas Örhn 0702777097
     
     
Viltspåransvarig Martin Bruck 0761-28 25 39
Valberedning sammankallande Lena Karen 0709-324277
Valberedning Agneta Eriksson 0703-999720
Valberedning Kaisa Mattila 0736-506248
Revisor Per Åsheim 0708172373
Revisor Louise Johansson 0703-626992
Revisor suppletant Lars Henning Strand 0703-406110
Revisor suppleant Elisabeth Aitman 0707-559222