Du är här

Kontaktpersoner

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.
Anmälningar  Jeanette Eriksson 0708-933953
     
Jaktprov, samordnare Carl-Åke Nilsson 0708-847445
Provledare, samordnare Agneta Eriksson 0703-999720
Lokalredaktion  Hemsida

Carl-Åke Nilsson

Lotta Fogde Andréasson

0708-847445
Lokalredaktion Facebook Linda Eklund 0722-124277
     
Pokalfogde/Vandringspris Lisbeth Wallter 0702-567870
Pokalfogde/Vandringspris  Louise Johansson  
     
Redovisning; Ordinarie Prov, utställning Cicci Landén 0702-59 48 44
Redovisning; Särskilda Prov Patrik Sjöström 0706-03 63 63
Redovisning; Viltspårprov  Susann Holmqvist 0733-822955
     
Utställning

Lena Karen   

Agneta Eriksson

Linda Eklund

0709-32 42 77

0703-999720                 

0722-124277

     

Viltansvarig

Niklas Öhrn 0702-777097
Materialansvarig Niklas Öhrn 0702-777097
Sponsoransvarig Niklas Öhrn 0702 77097
Viltspåransvarig Martin Bruck 0761-28 25 39
Valberedning sammankallande Lena Karen 0709-324277
Valberedning Agneta Eriksson 0703-999720
Valberedning Kaisa Mattila 0736-506248
Revisor Per Åsheim 0708172373
Revisor Louise Johansson 0703-626992
Revisor suppletant Lars Henning Strand 0703-406110
Revisor suppleant Elisabeth Aitman 0707-559222