Du är här

Särskilda prov

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

 Att arrangera ett Särskilt prov

  • Anmäl provet till klubben via formulär som du hittar här.
  • Provet skall anmälas 7 dagar före den dag provet skall gå. Anmälan går automatiskt till webbansvarig Carl-Åke Nilsson som lägger in det i anmälningssystemet. OBS!! skicka honom ett sms eller ring 0708847445 så han vet vad som är på gång.
  • Provet öppnas för deltagaranmälan samtidigt som provet läggs upp i anmälningssystemet.
  • Provet stängs för deltagaranmälan 2 dagar före provdatum kl 23.59.
  • Provledaren, är ansvarig för att kontrollera med kassören att deltagarna har betalt provet i samband med anmälan. Deltagarna skall kunna visa upp kvitto provdagen.
  • Anvisningar för anmälan och betalning finns under provanmälan.
  • Vid fältprov ska provledare följa och fylla i Checklista för utsatt fågel  före provet och redovisa detta till SVK/SKK.
  • Provet ska redovisas av provledaren senast 3 dagar efter provet till Redovisare Särskilda prov Fält och Eftersöksgrenar. Info finns under funktionärer.

Det är viktigt att ha tagit del av SVK Södras information om Jaktprov, se Jaktprovspolicy. och regler för särskilda prov som finns här .