Du är här

Viltspårprov 2021

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

I SVK Södra gillar vi Viltspår!

Av Vorstehklubbens alla avdelningar är det vi i Södra som är mest aktiva vad gäller viltspårprov, ca 400 st per år! Även andra hundförare/ickemedlemmar som vill gå viltspårprov med sin hund kan göra det via vår klubb, dvs även med andra hundraser.

I SVK Södra kan du gå ett rörligt viltspårprov mellan 1 januari till 31 december, dvs hela året. 

 

Om du ska/vill gå ett rörligt viltspårprov i SVK Södra:

 • Tag kontakt med en viltspårdomare och/eller samordnare för viltspårproven. Se förteckning under Funktionärer. 
 • Du ska vid anmälan uppge din hunds namn, registreringsnummer och klass.
 • Betalning sker på plats. 350 kr/ekipage.
 • Domaren har blankett/protokoll och skickar resultatet vidare till redovisaren av proven. 

_________________________________________________________________________________________________

Planerade rörliga viltspårprov

För att flera ska ha möjlighet att gå viltspårprov har vi varje vår några samlade provtillfällen där vi planerar för flera spår. Utifrån hur många deltgare som vill starta ordnar vi domare och prov/spårmark.  Enligt SKK´s gällande regler med hänsyn till Coronaviruset kommer varje ekipage få en egen starttid och plats tilldelat sig. Ingen samling eller avslutning kommer att ske. 

Under våren 2021 sker det följande datum

 • 24/4
 • 22/5

Betalning på plats, 350 kr/ekipage.

Anmälan till Martin Bruck senast 17/4 för aprilprovet och 14/5 för majprovet. Begränsat antal platser..

Anmälan/mail ska innehålla:

 • hundens fullständiga namn
 • hundens fullständiga registreringsnummer 
 • förarens fulständiga namn
 • klass, Anlag eller Öppen

Domaren har blankett/protokoll och skickar resultatet vidare till redovisaren av proven. 

Frågor besvaras av Martin Bruck k.martin.bruck@gmail.com

_________________________________________________________________________________________________

I SVK Södra har vi även varje år ett större viltspårprov, i år den 9 maj.

Så även i år trots Coronavirus. För att följa SKK´s regler gällande verksamhet i grupp så kommer varje ekipage att få en individuell startid och plats.

Tyvärr kommer vi inte att kunna ha en gemensam samling respektive avslutning. 

Provet är för alla klasser samt öven öppet för andra raser än Vorstehklubbens.

Provet kommer även att vara en uttagning till årets Viltspårmästare i SVK, som går av staplen den 19 juni på olika platser i år. Den hund i ÖKL av Vorstehklubbens raser som presterar bäst på provet kommer att erbjudas bli SVK Södras Viltspårmästarrespresentant. Det utses även en reserv till denne. Det är domarna som gemensamt diskuterar sig fram till bästa hund efter att alla prov är genomförda. Se mer om Viltspårmästaren här: https://vorsteh.se/aktuellt/viltsp%C3%A5rm%C3%A4staren-l%C3%B6rdag-19-ju...

Betalning på plats, 350 kr/ekipage.

Anmälan till Martin Bruck senast 29 april. Anmälan/mail ska innehålla:

 • hundens fullständiga namn
 • hundens fullständiga registreringsnummer 
 • förarens fulständiga namn
 • klass, Anlag eller Öppen
 • Meddela även om du önskar vara med i uttagning till att bli SVK SÖdras representant till Viltspårmästaren.

Tänk på att provet även innebär en möjlighet att få inteckning i SVK Södras vandringspris!

Frågor besvaras av Martin Bruck k.martin.bruck@gmail.com