Du är här

Viltspårprov 2022

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

I SVK Södra gillar vi Viltspår!

Av Vorstehklubbens alla avdelningar är det vi i Södra som är mest aktiva vad gäller viltspårprov, ca 400 st per år! Även andra hundförare/ickemedlemmar som vill gå viltspårprov med sin hund kan göra det via vår klubb, dvs även med andra hundraser.

I SVK Södra kan du gå ett rörligt viltspårprov mellan 1 januari till 31 december, dvs hela året. 

 

Om du ska/vill gå ett rörligt viltspårprov i SVK Södra:

 • Tag kontakt med en viltspårdomare och/eller samordnare för viltspårproven. Se förteckning under Funktionärer. 
 • Du ska vid anmälan uppge din hunds namn, registreringsnummer och klass.
 • Betalning sker på plats. 350 kr/ekipage.
 • Domaren har blankett/protokoll och skickar resultatet vidare till redovisaren av proven. 

_________________________________________________________________________________________________

Planerade rörliga viltspårprov

För att flera ska ha möjlighet att gå viltspårprov har vi varje vår några samlade provtillfällen där vi planerar för flera spår. Utifrån hur många deltgare som vill starta ordnar vi domare och prov/spårmark.  

Under våren 2022 är följande datum planerade.

 • 27/2 Viltspårintroduktion/praktiska övningar
 • 10/4 Viltspårintroduktion/praktiska övningar
 • 8/5 Viltspårprov, Ordinarie och uttagning till viltspårmästerskapet
 • 28/5 Viltspårprov, särskilt.

Betalning på plats, 350 kr/ekipage.

Anmälan till Martin Bruck.

Anmälan/mail ska innehålla:

 • hundens fullständiga namn
 • hundens fullständiga registreringsnummer 
 • förarens fulständiga namn
 • klass, Anlag eller Öppen

Domaren har blankett/protokoll och skickar resultatet vidare till redovisaren av proven. 

Frågor besvaras av Martin Bruck k.martin.bruck@gmail.com

Tänk på att provet även innebär en möjlighet att få inteckning i SVK Södras vandringspris!