Du är här

Styrelsen SVK Södra

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Ordförande 

Göran Ask    070-816 10 75    Blentarp    mail

Vice Ordförande

Carl-Åke Nilsson    070-884 74 45    Vomb     mail

Sekreterare    

Kaisa Mattila    0736-6506249 Blentarp  mail

Ledamot    

Linda Eklund 0722-124277  Blentarp mail

 

Ledamot    

 Göran Lang    070-530 26 11    Höör       mail 

Ledamot  

Pär Svahn 072-168 59 42 mail

Ledamot    

Niklas Öhrn  0702 777 097   mail

Suppleant/kassör   

Jeanette Eriksson 

0708-933953  mail
Loarp 3500
268 78. KÅGERÖD