Du är här

Arrangera ett särskilt prov.

På SVK Småland-Östergötlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

När du vill arrangera ett särskillt prov

Innan provet:

 • Hitta en lämplig mark för den typ av prov du avser att arrangera. 
 • Boka en domare
 • Boka en provledare
 • Anmäl ditt särskilda prov minst fem (5) hela dagar innan du ska ha det via den här länken -Anmälan Särskilt prov
  Du kommer få en bekräftelse när ditt prov är upplagt och redo för provledaren att redigera. 
 • Minst 3 hundar och 2 förare måste delta vid provet
 • Checklista för utsatt fågel finner du här.
 • Ordna med apportvilt om det är nödvändigt.

Efter provet: 

 • Domaren sätter betyg
 • Provledaren kontrollerar
 • Provledaren meddelar provredovisaren (Ida Svensson mail)
 • Provredovisaren redovisar provet. 

NYA ANMÄLNINGSSYSTEMET – INFORMATION FÖR PROVLEDARE

Anvisningar för särskilda prov