Du är här

Övriga uppdrag

På SVK Småland-Östergötlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Revisorer

Lars Flygh

Östra Tollstad Jonstorp 1

595 97 Mantorp

Mobil: 0730-220413

e-post

Helen Nilsson

Ånväga Solgården 1

585 97 Linköping

Mobil: 0708-650587

e-post

Revisorsuppleant

Ann-Sofie Karlsson

Lydéns Väg 15

388 92 Ljungbyholm

Mobil:073-0538302

e-post

 

Resultatredovisare

Ida Svensson

0730224410 E-post

Valberedning

Krister Larsson

Per-Olof Björk

Kerstin Flygh