Du är här

Anmälan/avgifter

På SVK Västerbottens hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Anmälningsavgifter

Utställning

Valpklass 4 – 9 månader och veteranklass 250 kr, övriga klasser 350 kr.

Exteriörbedömning

Alla klasser 500 kr. Detta är den av SKK fastställda minimiavgiften.

Jaktprov

Eftersök: UKL för medlemmar i SVK/Västerbotten 25 kr; övriga i UKL och ÖKL samt EKL 325 kr.

Fält: UKL 300 kr, ÖKL och EKL 375 kr.

Särskilda prov

För särskilda prov arrangerade av enskild medlem är anmälningsavgiften 250 kr för samtliga klasser dock exklusive resekostnader för domare och markkostnader.

För särskilda prov arrangerade av lokalavdelningen är avgifterna desamma som för ordinarie prov.

Viltspårprov

Alla klasseer 350 kr.

Träning/kursverksamhet

Öppen träning, i lokal Kostnadstäckning
Öppen träning utomhus, med apportvilt 50 kr
Öppen träning utomhus, utan apportvilt Kostnadstäckning
Uppflogsträning med fågel 300 kr
Skogsjaktkurs 300 kr
Kurs, medlem i SVK 600 kr
Kurs, övriga deltagare 800 kr
Utställningsträning Kostnadstäckning
Temakväll 100 kr

Apportvilt, fågel

50 kr/fågel

Ordinarie jakt-/eftersöksprov och utställning

Alla anmälningar till våra jakt- och eftersöksprov samt utställningen skall ske via internetanmälan.

Till jaktprov anmäler du dig via det nya anmälningssystemet.

Till utställning anmäler du dig med följande formulär.

Anmälan ska ske senast två veckor före ordinarie eftersök och tre veckor före ordinarie jaktprov samt utställningar om inte annat utannonserats.

OBS! En anmälan för varje provdag! Glöm inte att ange din e-mailadress eftersom eftersom kvittens och PM skickas med epost.

Betalning för ordinarie jakt-/eftersöksprov och utställning

Anmälningsavgift ska vara SVK/Västerbotten tillhanda senast två veckor före ordinarie eftersöksprov och tre veckor före ordinarie jaktprov och utställning om inte annat annonserats.

Betalning till jaktprov sker i samband med anmälan.

För övriga aktiviteter sätts avgiften in på plusgirokonto 675 22 - 3. Vi har också Swish med nummer 1230055418! Ange om möjligt på inbetalningen typ av aktivitet (utst/trivsel/kurs etc), plats för aktiviteten, (förkorta gärna), datum (dag och månad), hundens namn och registreringsnummer. Finns det utrymme för ägarens namn (initialer för förnamnet och fullständigt efternamn), så skriv in det också! 

För betalningar från utlandet: IBAN SE45 9500 0099 6026 0067 5223. BIC-kod (SWIFT-adress) NDEASESS.Exempel: ord, Lse, 15-16/9, Gatukorsningens Karo, S24420/2010, E Karlsson

Särskilt prov

För särskilda prov gäller att anmälan av provet skall ske senast 4 dagar före första provdagen till:

Lennart Andersson
Tobacka 39
911 93 Vännäs
0935-124 88

Anmälan och betalning till särskilt prov

Anmälan sker via det nya anmälningssystemet. Betalning sker i samband med anmälan.

Begränsning av deltagare

Vid maximerat antal deltagare sker begränsning enligt följande principer:

  1. Anmälnings- och betalningsdatum.
  2. Ej lokalklubbmedlemmar.
  3. Lottning mellan i rätt tid anmälda och betalande deltagare.

Det betyder att om det är fler anmälda än antalet platser så lottas ALLA platser, oavsett när anmälan skedde. Detta innebär att du tyvärr kan bli utan plats trots anmälan långt före anmälningstidens utgång.

Återbud

Vid återbud på grund av skada, sjukdom etc. med veterinärintyg kommer en administrativ avgift på 50 kr att behållas av klubben. Vid övriga återbud återbetalas inte anmälningsavgiften. Meddela kassören vilket kontonummer som pengarna ska sättas in på.

Praktiska frågor om våra arrangemang besvaras av respektive kontaktperson.