Du är här

SVK Västsvenska

På SVK Västsvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Aktuellt

2020-12-22

Vi önskar er en God Jul & Ett Gott Nytt År

2020-12-09

Årets Funktionär 2020!

Vem ska bli Årets Funktionär inom VVK? Mejla ditt förslag till vastsvenska@vorsteh.se 

2020-09-22

Här är istället en enkät till medlemmarna i Västsvenska Vorstehklubben om rutiner för anmälan av de tider som ska gälla för genomförande av prov samt om medlemmarnas inställning till införandet av vårprov"

(Klicka på länken nedan för att besvara enkätens få frågor)
Tack på Förhand // Styrelsen

https://sv.surveymonkey.com/r/H2CVXXD

2020-08-08
HUnneberg 2020-08-08

Dagens eftersöksprov på Hunneberg avklarat.

Stort tack till domare, funktionärer och glada deltagare!

Alla gjorde bra ifrån sig!

Bästa spår ukl .Skrämmens H Hero Michaela Johansson

Bästa vatten ukl:Fasanvingens C Svea Jimmy Johansson

2020-06-25

På ett styrelsemöte den 24 juni beslutade SVK:s Huvudstyrelse tillsammans med SVK Västsvenska att ställa in Riksprovet 2020.

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och SKK innebär begränsningar och därmed kan ett meningsfullt riksprov inte genomföras fullt ut. Hänsyn till våra medlemmars hälsa och risken för smittspridning var också avgörande för beslutet.

SVK Västsvenska kommer istället att arrangera Riksprovet 2021. Fjällprovet som ska arrangeras av SVK Malmfälten flyttas efter överenskommelse till 2022 och SVK Bottenviken arrangerar riksprovet i skog 2023.

Det är tråkigt att behöva fatta detta beslut, men hänsyn till egen och andras hälsa måste alltid komma i första rummet.

SVK Västsvenska undersöker möjligheterna att genomföra regionala prov istället för riksprovet, men återkommer med information om det senare här på hemsidan.

Välkommen till Västsvenska Vorstehklubbens nya gemensamma hemsida
Nu lanserar vi Nya hemsidan för Lokalavdelningarna

2018 startade SVK ett projekt för att ta fram en ny gemensam plattform för SVKs och alla lokalavdelningars  hemsidor.Syftet var främst att det ska bli mer enhetligt och att man som medlem lättare hittar information både lokalt och centralt. Nu behöver vi inte heller lägga in gemensam information som finns på SVKs hemsida. Det ska förhoppningsvis spara tid och ge mer levande hemsidor.