Du är här

Anmälan av Särskilt prov 2021

På SVK Västsvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Anmälan av särskilt prov

Du som anordnar ett prov:
Du behöver ordna provledare och domare, samt marker som är ändamålsenliga för provet. Markerna ska vara godkända av provledare och domare. Det krävs deltagande av minst tre hundar för ett godkänt prov.

Anmälan att prov anordnas ska in till Linda Alleborg senast tre dagar före provet. Tel: 0738-159151 eller via mail linda.alleborg@gmail.com
Linda ansvarar för att provet publiceras på hemsidan. (Länk till Hemsidan) Detta gäller även om provet är fulltecknat. Där anges provtyp, datum, plats, kontaktperson samt om provet är fulltecknat eller om det finns platser kvar.

Deltagare ska anmäla och fylla i elektronisk eg-blankett (likadant som görs till ett ordinarie prov). Deltagaren tar också med en utskriven blankett till provet eller mailas till provledren vilket som är överrens kommet.
Efter utfört prov redovisar domaren provet på vanligt sätt via den elektroniska eg-blanketten och mailar till resultatregistrerare Magdalena Danielsson Magdalena.danielsson@gmail.com.

OBS kom ihåg att provet måste vara anmält minst 3 dagar före provdatum!