Du är här

Anmälda särskilda prov 2019

På SVK Västsvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

 Anmälda Särskilda prov 2019

Du som vill gå ett särskilt prov:På hemsidan publiceras alla aktuella särskilda prov löpande. Om du vill delta, kontakta namngiven kontaktperson.

Anmälan sker direkt till kontaktpersonen, ingen anmälning via hemsidan behövs.

Typ av prov: Fä = Fältprov. Sk = Skogsprov Ef = Eftersöksgr Spår/Vatten. Od= odelatprov

SÄRSKILT PROV kan anordnas 1/1-29/2 och mellan 27/7-31/12.

Till provet tar du med en ifylld jaktprovsblankett, ditt gröna jaktprovskort samt betalning
efter överenskommelse med kontaktperson eller provledare.