Du är här

Våra Revisorer/valberedning

På SVK Västsvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Revisor (-2018)

Thomas Johansson

Tele: 0530-331 14   070-343 18 99

Ansvar: Revisor


Revisor (-2018)

Roger Emilsson

Tele: 072-720 89 99

Ansvar: Revisor


Revisorsuppleant (-2018)

P-A Carlander

Tele:

Ansvar: Revisorssuppleant

Revisorsuppleant (-2018)

Fredrik Ekberg

Tele:

Ansvar: Revisorssuppleant

 

Valberedningen (-2020)

Lennart Gullberg

Tele: 070-319 20 51

Ansvar: Sammankallande Valberedningen

Valberedningen (-2020)

Cecilia Linder Karlsson

Tele: 070-213 80 94

Valberedningen (-2020)

Ingemar Johansson

Tele: 070-629 45 70