Du är här

Våra Revisorer/valberedning

På SVK Västsvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Revisor (-2023)

Thomas Johansson

Tele: 0530-331 14   070-347 49 77

Ansvar: Revisor


Revisor (-2023)

Roger Emilsson

Tele: 072-720 89 99

Ansvar: Revisor


Revisorsuppleant (-2023)

P-A Carlander

Tele: 070-810 87 50

Ansvar: Revisorssuppleant

Revisorsuppleant (-2023)

Fredrik Ekberg

Tele:070-485 69 91

Ansvar: Revisorssuppleant

 

Valberedningen (-2024)

Stefan Svensson

Tele: 070-554 33 75

Ansvar: Sammankallande Valberedningen

Valberedningen (-2023)

Cecilia Linder Karlsson

Tele: 070-213 80 94

Valberedningen (-2023)

Ingemar Johansson

Tele: 070-629 45 70