Du är här

Anmälda Särskilda prov 2021

På SVK Västsvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

 Anmälda Särskilda prov 2021

Du som vill gå ett särskilt prov:
På hemsidan publiceras alla aktuella särskilda prov löpande. Om du vill delta, kontakta namngiven kontaktperson.
Anmälan sker direkt till kontaktpersonen, ingen anmälning via hemsidan behövs.
Typ av prov: Fä = Fältprov. Sk = Skogsprov Ef = Eftersöksgr Spår/Vatten. Od= odelatprov

SÄRSKILT PROV kan anordnas 1/1-29/2 och mellan 27/7-31/12.


 


Datum:

Ort:
   P-typ:     

Kontaktperson:

 Telefon:

Provledare:

Domare:

Plats/kvar
2021-07-28 Falköping Ef Christian Acker 0730787176 Björn Holgersson Stefan Svensson plats kvar
2021-08-15 Lerum Ef Gabriella Reif Beyer       0733515741       Stig-Arne Persson      Stefan Svensson      Fullt