Du är här

Om din hund blir sjuk med blodiga diarréer bör du snarast kontakta veterinär

”Vi får många frågor på telefonen om vi vårdar eller känner till hundar som insjuknat i blodiga diarréer och kräkningar i Jämtland och Västernorrland som är kopplat till de norska sjukdomsfallen. På djursjukhusen vårdar vi dagligen hundar med symtom från magtarmkanalen. Vi är extra vaksamma om det kommer in hundar med symtom för att vid behov kunna slå larm till SVA och Jordbruksverket. Vi tar emot hundar i behov av vård oavsett om de varit i Norge eller inte på djursjukhusen i Sundsvall och Östersund. Dessa hundar kommer att få den vård som krävs och isoleras från övriga patienter med sedvanliga hygienrutiner för att undvika smittspridning.

Förloppet som beskrivits från Norge är hastigt försämrat allmäntillstånd med blodiga diarréer och kräkningar. Man har hittills isolerat ett par potentiellt sjukdomsframkallande bakterier från de hundar som kommit in för obduktion. Ett tjugotal hundar rapporteras ha dött. Det har inte rapporterats om de haft kontakt med varandra.

Myndigheterna tror inte på fodersmitta eftersom hundarna uppges ha ätit flera olika foder. De har avfärdat förgiftning som orsak. Man fokuserar framförallt på svamp, virus och bakterier.

Eftersom det finns många andra orsaker till blodiga diarréer och kräkningar (de allra flesta utan dödlig utgång) kommer vi att vara restriktiva med information om våra egna patienter för att inte skapa panik.

Vi har däremot beredskap för att rapportera till myndigheter för att få direktiv hur vi ska handlägga eventuella fall som har kopplingar till de norska om det behövs”.

Maria Karlsson, verksamhetschef, MittNorrlands Djursjukvård