Du är här

SVK:s uppfödarpremie

 

Mottagare av SVK:s uppfödarpremier

Under Utdelade uppfödarpremier finner du de uppfödare som erhållit SVK:s uppfödarpremie

Ansökan

Ansökan om Uppfödarpremie sänds på Blankett uppfödarpremie till:

SVK/Avelskommitté
Agneta Ericsson
Gudmuntorp Lillarp 108
243 96 Höör

e-post

Statuter

Priset gäller SVK:s raser och svenska uppfödare som är medlemmar i SVK. Priset delas ut i form av diplom.

SVK vill med uppfödarpremierna bevara och utveckla SVK:s raser och deras allroundegenskaper samt värna om funktionsduglig och god exteriör och god mentalitet. Uppfödarpremierna skall uppmuntra till att vi får fler hundar till start på jaktprov, utställning, exteriörbeskrivning och viltspår.

Premierna skall vara en uppmuntran till uppfödare som engagerar sig i sina kullar. Poängen beräknas efter en fastställd tabell. De hundar som räknas ska ha känd HD-status. Uppfödaren bör vara väl insatt i och bedriva avelsarbete enligt SVK:s RAS (Ras-specifika Avelstrategier). Uppfödaren ska också arbeta för att få sina hundar mentalbeskrivna.

Meriterna ska ha erövrats i Sverige och endast en merit per avkomma och disciplin får räknas. Samtliga (max 10) individer skall ha meriter från alla discipliner.

Uppfödare som erhållit premie kan senare ansöka om premie av högre valör och kan då använda sig av samma hundar om de har uppnått högre resultat. Uppfödare kan erhålla samma pris flera gånger men får då inte tillgodoräkna sig poäng för tidigare hundar vilkas poäng tidigare utnyttjats.

Vid ansökan om uppfödarpremie skall uppfödaren själv sända in ansökan och resultat till SVK/Avelskommitté på den fastställda blanketten (se länk ovan).

Poängberäkning

Endast en merit per individ och diciplin får räknas.

Disciplin - Jaktprov Poäng
Jaktprovschampionat 12
Fullbrukschampionat 12
1:a pris Elitklass eller 1:a pris Fullbruksprov  8
1:a pris Öppen klass eller Unghundsklass eller 2:a pris Fullbruksprov  6
2:a pris Öppen klass eller Unghundsklass eller 3:e pris Fullbruksprov  5
3:e pris Öppen klass eller Unghundsklass 3

 

Disciplin - Viltspår Poäng
Viltspårchampionat 5
1:a pris Öppen klass 4
2:a pris Öppen klass  3
3:e pris Öppen klass  2
Godkänd Anlagsklass 2

 

Disciplin - Utställning Poäng
Svensk Utställningschampion 8
Cert, R- Cert Ck 6
Excellent eller 1:a-pris 5
Very Good eller 2:a-pris  3
Good eller 3:e-pris  2

Utställning kan bytas mot exteriörbeskrivning för en eller flera hundar

Disciplin - Exteriörbeskrivning Poäng
Kropp: 12 6
Kropp: 9-11 5
Kropp: 6-8 3
Kropp: 3-5  2

Exteriörbeskrivning kan bytas mot utställning för en eller flera hundar

Vid exteriörbeskrivning anges pälsens kvalitét på följande sätt; Utmärkt (12), Mycket god (9-11), God (6-8), GTB/Godtagbar (3-5), IG/Icke godkänd (0). För att använda sig av exteriörbeskrivning skall hunden ha minst godkänd päls (3).

Uppfödarpremie - Brons

För erhållande av priset i brons krävs att uppfödaren med högst 10 uppfödda hundar uppnår en summa av lägst 50 poäng.

Uppfödarpremie - Silver

För erhållande av priset i silver krävs att uppfödaren med högst 10 uppfödda hundar uppnår en summa av lägst 100 poäng.

Uppfödarpremie - Guld

För erhållande av priset i guld krävs att uppfödaren med högst 10 avkommor uppnår en summa av minst 150 poäng.