Du är här

Information till alla medlemmar i SVK och särskilt till de som har kleiner münsterländer

Information till alla medlemmar i SVK och särskilt till de som har kleiner münsterländer

Det finns ett upprop på facebook där några personer bjuder in till ett möte för att bilda en klubb kallad Svenska Kleinermünsterländerklubben.

Mot bakgrund av detta vill SVK:s huvudstyrelse lämna några kommentarer.

SVK är en specialklubb inom SKK med rasansvar, på delegation från SKK, för de sju raser som ingår i SVK och ansvar för frågor som till exempel rasstandard och bestämmelser för prov. Specialklubbar har rätt att arrangera officiella prov, kurser eller utställningar speciellt inriktade mot den eller de raser man har ansvar för. Jaktprov för SVK:s raser kan endast arrangeras i SVK:s regi och i enlighet med SVK:s provregler. De som önskar delta på prov arrangerade av SVK måste vara medlemmar i SVK för att få delta.

Enligt SKK:s stadgar ska det endast finnas EN klubb per ras. Slutsatsen blir att det inte är möjligt att ansluta den föreslagna klubben till SKK.

Inom specialklubbar med flera raser kan det finnas underavdelningar, rasklubbar, för de olika raserna. Rasklubbarna fungerar ungefär som specialklubbarna, men är endast rådgivande i exempelvis standardfrågor. SVK har inga planer på att införa rasklubbar.

Påståendet att SVK inte har godkänt den internationella KlM-klubbens förslag på förändringar i rasstandard för kleiner münsterländer är inte korrekt. SVK, liksom klubbarna i Norge och Finland, lämnade synpunkter på någon formulering i den föreslagna texten. Den danska KlM-klubben framförde mer långtgående synpunkter.

Avslutningsvis önskar vi alla ägare till kleiner münsterländer fortsatt varmt välkomna i SVK och till våra prov!

Har du frågor om detta kan du skicka dem till info@vorsteh.se.

Vi publicerar svar efterhand.