Du är här

FCI - rasstandard för kleiner münsterländer

FCI:s regler är de som gäller för oss

När det gäller ändrad/uppdaterad rasstandard så är det FCI:s publicerade engelska version som gäller även om det inte finns en ny svensk översättning. Bedömningen på utställningar sker alltså enligt FCIs gällande publicerade standard. SKK/CS har beslutat att när en ny eller reviderad rasstandard finns publicerad av FCI på engelska ska denna gälla i Sverige till dess att en översättning till svenska har publicerats av SKK. Svenska exteriördomare får den nya FCI-standarden mejlade till sig när SKK får besked från FCI att den är publicerad.

FCI har REVIDERAT rasstandard för kleiner münsterländer

I den nu uppdaterade och reviderade versionen som finns på FCIs hemsida, fci.be, har den tidigare texten om nedanstående diskvalificerande fel UTGÅTT;

- Lack of hunting suitability due to the absence of the required natural abilities for use in versatile hunting activities before and after the shot. 
- Silent or voiceless and/or Waidlaut (barking when no game is present) 

Vi har inte fått någon officiell information från SKK om detta ännu och den nya standarden är inte heller översatt till svenska. 

Vi kommer att överväga om och i så fall hur detta ska beaktas i SVK:s regelverk. Någon ändring kommer inte att ske innan vi fått officiellt besked från SKK, och standarden är översatt till svenska. Det kan vara lämpligt att dessa frågor även avhandlas på den kommande avelskonferensen.

Information om SKK:s registreringsregler

Vid registrering av valpar hos SKK så ska registreringskraven för rasen vara uppfyllda. SKK kräver inte att hundar som används i avel ska uppfylla rasstandarden till punkt och pricka. I SKK:s registreringsregler finns inga krav på att en hund ska kunna skälla, inte ens för de hundar som verkligen ”ska” kunna skälla t.ex. skällande fågelhundar. 

En rasklubb kan ha egna regler och kräva ”skallprov” för godkänd parning men det påverkar inte möjligheten att registrera en valpkull hos SKK efter registrerade föräldrar.