Du är här

Upprop om ny rasklubb för KlM

Upprop om ny rasklubb för KlM

Uppropet på social medier om att bilda en ”egen” KlM-klubb eller rasklubb inom SVK har lett till ett möte där deltagarna beslutade om att bilda en ny klubb. Rolf Grönstedt och Mårten Berg från SVK HS deltog vid mötet.

SVK föreslog att bilda en gemensam arbetsgrupp för att arbeta vidare i de frågor om provregler och annat som adresserats av gruppen. SVK:s förslag avvisades och istället valde man att bilda en separat klubb som enligt ett förslag ska anslutas som en rasklubb till SVK.

SVK är en specialklubb inom SKK med rasansvar för de raser som ingår i SVK. Enligt SKK:s stadgar ska det endast finnas EN klubb per ras inom SKK. Eftersom SVK redan har ansvaret för KlM blir slutsatsen att det inte är möjligt att ansluta den föreslagna klubben till SKK.

Beträffande frågan om att ansluta den nya klubben som en rasklubb inom SVK så är det endast SVK, som i samråd med SKK, kan besluta om detta.

Oroliga medlemmar har frågat oss vad de har att förhålla sig till. Svaret är att medlemskapet i SVK fortsätter som tidigare. Jaktprov för SVK:s raser kan endast arrangeras av SVK och i enlighet med SVK:s provregler. De som önskar delta på SVK:s prov måste vara medlemmar i SVK. Den nybildade klubben får, enligt SKK:s stadgar, inte bedriva verksamhet som konkurrerar med SVK:s.

Vi hoppas fortfarande på att vi skall få till en dialog och samarbete istället för motsättningar och konkurrens.