Du är här

Medlemskap 2020

Inbetalningskort för 2020 medföljer Svensk Vorsteh nr 4 medan de för familjemedlemmar skickas ut separat.
Frågor om medlemskap, adressändringar mm besvaras av SVK:s medlemsregistrator LENA KARÉN, medlemsregister@telia.com, tel 070 932 42 77