Du är här

Vandringspriser

På SVK Småland-Östergötlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Rådjuret

Skänkt av Ulla Eckerberg. Om priset tävlar på av SVK Småland-Östergötland anordnade viltspår.Priset tilldelas provets bästa hund oavsett ras. För att bli ständig egendom fordras tre (3)inteckningar, varav minst en (1) med vorsteh. Donatorn har rätt att tävla om priset, men ej att erövradet som ständig egendom.

BIS Pris

Till Best in Show på Små/Öst SVK årliga utställning bestående av 2 tavlor i masurbjörk föreställandehund. Vid 3 inteckningar i rad erhålles priset av den ägare till den hund eller hundar som blivit BIS.

Claus Kiefers

Skänkt av Claus Kiefers. Vandringspriset, en gjutjärnstallrik, är skänkt av Claus Kiefers, Tyskland, i samband med en utställning i Pinnarp 85-05-04.Enligt donatorns önskemål skall priset tilldelas bästa korthåriga vorsteh (BIR) på utställningaranordnade av SVK Småland-Östergötland.För att bli ständig egendom skall priset erövras tre (3) gånger med minst två (2) olika hund.

Bonzos

Skänkt av Bo Fransson. Vandringspris till bästa vattenhund i ÖKL. Vandringspriset tilldelas den hund som har fått betyg 10 på vatten samt lägst godkänd på spår. Om fler än en hund tilldelas samma poäng, avgör vatten domaren vilken hund som skall ha priset. Priset tilldelas den hund vars ägare är medlem i SVK-Småland-Östergötlands lokalklubb.När en ägare erhåller 3 inteckningar i vandringspriset tillfaller priset ägaren.När SVK-Småland-Östergötland anordnar mer än ett prov i bruksgrenar under samma säsong gäller följande: Finns flera hundar med 10 poäng i vattenarbete tilldelas priset den hund som har högsta spårpoäng. /Erhållet vid samma prov/Finns flera hundar med samma poäng på vatten och spår utdelas priset till den hund som är yngst vid provtillfället.Om tolkningstvister ändå uppstår så får styrelsen i uppdragatt utdela priset till den hund styrelsen anser vara den mest kvalificerad.

Uttern

Priset skall utdelas till bästa vattenhund vid bruksprovet i Kalmar/Öland/Ljuder. I det fall sådant prov ej genomförs äger lokalavdelningens styrelse att hänvisa priset till alternativt prov. 

Erik Vallström

Skänkt av Erik Vallström. Priset ett tennstop är avsett att utdelas vid fältprov anordnade av SVK-s Småland-Östergötland avdelning där den förare vars hund erövrat högsta poängi UNGDOMSKLASSENS FÄLTARBETE eller vid lika poängtal av fältdomaren förklarats vara bästa fälthund,erhåller en inteckning i detsamma.Den förare som erövrat tre inteckningar i vandringspriset erhåller detsamma som ständig egendom

Arne Johansson

Skänkt av Arne Johansson. Priset ett tennfat är avsett att utdelas till yngsta deltagande hund som går till I:sta pris. Priset tilldelas hundens ägare.Gäller endast ukl.

Anders Ohlsson

Skänkt av Anders Ohlsson. Priset,en skål i tenn är avsett att utdelas vid fältprov anordnade av SVK-s Småland-Östergötland avdelning, där den förare, vars hund erövrat högsta poäng sammanlagt i ÖPPNA KLASSENS fält-och bruksgrenar eller vid lika poängtal av fältprovsdomaren bedömmes som bästa hund, erhåller en inteckning i detsamma. Den förare som erövrat tre inteckningar i vandringspriset erhåller detsamma som ständig egendom. Då flera tävlande med samma poäng föreligger erhåller den som har yngsta hunden inteckningen.

Litografi 2

Bästa ekl-hund tillhörig medlem i lokalavdelningen.

Litografi 3

Bästa ukl-hund tillhörig medlem i lokalavdelningen.

Litografi 4

Bästa ökl-hund tillhörig medlem i lokalavdelningen.

Elna & Kenneth Strand

Skänkt av Elna och Kenneth Strand. Ständigt vandrande pris till förare, tillhörande SVK Smål/Österg, vars hund fått sammanlagt högsta poängsumma under provåret. Poäng erövras i momenten: Vatten, släp,fält, apport. (Den som fört hunden i fältmomentet räknas som förare om flera personer varit inblandade) Priset är oavsett klass.Poäng kan endast erövras på lokalavdelningens ordinarie prov. Bästa resultat av fält och apport räknas, från det, eller det bästa av de fältprov där samtliga klasser arrangeras.

Lennarts Vapen

Skänkt av Lennarts vapen. Priset utdelas vid SVK Småland-Östergötlands årsmöte till ägaren, som skall vara medlem i SVK Småland-Östergötland, till den hund som i ungdomsklassen jaktprov (De poäng som hunden fått på fält, vatten, spår och apport.) på lokalavdelningens ordinarie utställning och viltspårsprov sammanlagt erhållit högsta poäng enligt en tabell.

Ladys Vandringspris

Till minne av LADY (Fredmarkens Lady) samt Gracie (Gofields dancing GraceochDonna ( Kajpängets Gilja) Vandringspriset är en tavla av My Hansson föreställande en LH vorsteh med ripor.                            

Priset ska därför, till dessa hundars minne, tilldelas den förare som är nybörjare, utan tidigare kunskaper om vorsteh, och visar rätt engagemang.

Tösens Vandringspris

Till minne av Tösen ( Perdica Salsa) född 1995 och blev 16 år. Vandringspriset är en tavla av My Hansson föreställande en korthårsvorsteh med tjäder på en myr.

Tilldelas bästa elithund fältprov, högsta betyg fält.