Du är här

Dagindelning Torsdag 7/10 2021 Update 5/10 21:28

På Riksprovet 2021s hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Förtydligande:

Sekretariatet kommer att finnas på Billingens stugby och camping Alphyddevägen 54133 Skövde

https://kartor.eniro.se/m/0s280 www.billingensstugby.se

Alla deltagare måste komma dit för startanmälan innan start.

 Här sker även kontroll av vaccinationsstatus på hunden (OBS! gäller vaccination för valpsjuka och parvo som enligt SKKs regler inte får vara äldre än 4 år vid start tillfället), samt avläsning av chip (dvs hunden måste komma med). Även eventuella dispenser för deltagande med medicinerad hund skall visas i original samt lämnas kopia på dispens. 

Öppettider för detta (och naturligtvis andra frågor)  är mellan 15.30 - 19.00 på onsdag samt mellan 5-7, 9-12 och 16-19 på torsdag samt mellan 5-7 på fredag. 

Vi kommer naturligtvis ha öppet även på andra tider under dessa dagar. Vi är antingen där eller så sitter en lapp med telefonnummer där någon av oss kan nås.

Provet startar klockan 7.00 varje dag med samling på Billingen med upprop av grupperna och det är möjligt att antingen försöka följa gruppen eller att åka självständigt efter koordinaterna man fått i pappren vid incheckningen. 

Om man önskar åka direkt till sin grupps samlingsplats måste man meddela detta till sekretariatet senast 6.30 på startdagens morgon. Då via SMS. Det går också att meddela detta vid startanmälan. 

Man missar fin hornblåsning och eventuellt information från sin domare om man väljer att göra så.

För eftersöksgrenarna gäller alla startlistor är preliminära eftersom vi ännu inte vet vilka som till sist kommer att startar. Men samling kommer även för dessa grupper vara på Billingen. Man kan naturligtvis även här välja att åka till startplatsen - samma som ovan gäller - meddela sekretariatet! En en grupp kommer varje dag starta med vatten och sedan åka vidare till spår och tvärtom. När listorna är klara vilket för ukl blir torsdag kväll och för ekl fredag kväll kommer listorna dels mailas ut, dels finnas uppsatta och för avhämtning på sekretariatet. 

För ekl gäller att hundar godkända på fält startar. För ukl gäller att hundar godkända på fält startar och därutöver de som önskar. Vi önskar att de som inte är godkända och INTE önskar starta på eftersöksgrenarna meddelar det via sms under torsdag kväll. Har man inte meddelat att man inte önskar starta så förutsätter vi att man startar.

Välkomna!