Du är här

Åtgärder mot spridning av covid-19 - nytt datum

SVK:s rekommendation till lokalavdelningarna

SVK följer SKK:s rekommendationer och hänvisar till SKK/CS beslut per 2020-03-27 nedan. Om ett utomhusevenemang genomförs i enlighet med SKK/CS restriktioner bör gemensamma större samlingar, prisutdelningar, middag etc absolut undvikas.
    
Nytt beslut om detta kan komma att fattas med omedelbar verkan.

SKK - åtgärder mot spridning av covid-19

27 mars 2020: Vid det extra telefonmöte som SKK Centralstyrelse höll igår kväll togs nedanstående uttalande som påverkar verksamheten i alla klubbar i SKK-organisationen.

"SKK/CS uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande."

12 mar 2020: Med anledning av utvecklingen kring spridningen av coronaviruset har Svenska Kennelklubbens centralstyrelse, CS, beslutat att en rad åtgärder ska vidtagas. Centralstyrelse hade ett extrainsatt telefonmöte under eftermiddagen den 11 mars 2020. Här följer kort information om vad CS beslutat.

Förbud mot offentliga sammankomster

Regeringen beslutade den 11 mars att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

SKK:s centralstyrelse har därför beslutat att utställning, prov, tävling eller beskrivning där det förväntas komma färre än 500 personer kan ställas in med hänvisning till force majeure. Beslut tas av respektive arrangör. Lär mer om force majeure i SKK:s stadgar, § 15.

Den internationella utställningen i Malmö 28-29 mars 2020 är inställd med hänvisning till regeringens beslut. Sydskånska Kennelklubben som är arrangör för utställningen kommer att publicera mer information på sin webbplats inom den närmsta tiden. Sydskånska Kennelklubbens webbplats.

Dispens för senarelagda årsmöten

Centralstyrelsen har också beslutat att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast den 31 maj. Beslut tas av respektive klubb.

Inställd BPH-konferens och avelskonferens

Centralstyrelsen har beslutat att ställa in en BPH-konferens 14-15 mars samt den avelskonferens som skulle hållas den 21-22 mars.

Information till svenska domare

Svenska domare som vill avboka uppdrag utomlands på grund av egen oro för coronaviruset kan göra det utan disciplinära åtgärder från SKK. Det har SKK tidigare i veckan informerat exteriördomarna om via e-post men det gäller även alla andra kategorier av svenska domare (prov/tävling/beskrivning).

Dessa beslut gäller tillsvidare och kommer att följas upp kontinuerligt av SKK:s centralstyrelse som noga följer utvecklingen och kommer att ta nya beslut när behov uppstår.