Du är här

En hälsning från SKK:s ordförande i dessa svåra tider

Bästa medlemmar,

Som alla känner till befinner vi oss i en svår situation med den nya coronavirusepidemin som drabbar Sverige och resten av världen. De flesta av oss har lyckligtvis aldrig varit med om en liknande situation och detta är något vi aldrig tidigare har upplevt i hundvärlden.

Osäkra tider ger upphov till många frågor och kan skapa stor oro. Sanningen är tyvärr att ingen ännu kan veta hur den närmaste tiden kommer att se ut och hur länge vi kommer att leva med konsekvenserna av den här epidemin. Men som medlemmar i en av Sveriges största ideella organisationer måste vi göra allt vi kan för att motverka spridningen av covid-19 och skydda varandra och de som är mest utsatta.

Inom Svenska Kennelklubben förenas vi av vår kärlek till hunden. Det som kanske kan ge en liten tröst i detta är att ingenting tyder på att vi smittas av våra hundar eller att de smittas av oss. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, håller oss uppdaterade om smittorisken mellan djur och människa. Mer information hittar ni på deras webbplats.

Men epidemin påverkar oss som hundägare och våra hundar. Vi kan inte ställa ut våra hundar eller delta på prov och tävlingar som vi planerat, och många, inte bara stora, utan också små hundaktiviteter är inställda. Många av våra medlemmar kan sakna den känsla av gemenskap och samhörighet som ett aktivt hundliv ger. Det får också konsekvenser för de hundar som vi på olika sätt tänkt meritera, men som nu inte kan visas eller tävla.

Inställda arrangemang påverkar såväl SKK:s som våra klubbars ekonomi. Den enskilde medlemmen som har anmält och betalat för att ställa ut och tävla med sina hundar påverkas givetvis också. SKK ställer in arrangemang med hänvisning till force majeure, det innebär att eventuella anmälningsavgifter inte behöver betalas tillbaka. Men vi har också varit tydliga med att rekommendera att betala tillbaka den del av avgiften som blir kvar efter att de faktiska kostnaderna för ett arrangemang har tagits bort. Det rör sig om fasta kostnader som lokalhyror, biljetter för funktionärer som inte går att få tillbaka, hotellbokningar eller kostnader för betalningstransaktioner med mera.

Det är naturligtvis inte meningen att arrangören ska göra en vinst på ett inställt arrangemang, men inte heller behöva riskera ett underskott som kan äventyra framtida verksamhet. Målet är att vi så snart som möjligt åter ska kunna arrangera evenemang som våra medlemmar och deras hundar har glädje och nytta av.

Det viktiga nu är att vi alla följer våra myndigheters råd om hur vi ska agera för att motverka smittspridning. Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer hittar ni här.

Under en tid framöver kommer många av oss behöva fundera på hur vi lever våra liv och kanske hitta nya sätt att ha trevligt tillsammans med våra hundar. Det finns fortfarande möjligheter att i mindre omfattning delta i prov och tester med ett begränsat antal hundar och deras friska ägare. Kanske kan man också själv stämma träff med sina träningskamrater vare sig det gäller ringträning, bruksträning eller träning i allmänna hundsporter.

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för smittspridning mindre vid utomhusevenemang än inomhus. Lyckligtvis går vi mot ljusare tider och möjligheterna att mötas utomhus blir större.

Oavsett hur vi samlas kring vårt gemensamma intresse är det viktigt att vi följer de rekommendationer som finns för hur vi ska agera. Ska man samlas fler än några få personer är det viktigt att man gör en riskbedömning avseende eventuell smitta. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett riskbedömningsverktyg som kan vara till hjälp. Det hittar ni här.

Jag gissar att många av oss som nu jobbar hemifrån har en hund som vilar vid våra fötter. Ett litet ljus i den rådande situationen då många arbetar hemifrån eller är isolerade av andra skäl är att vi får mer tid att umgås med våra hundar. Den närhet och värme de dagligen ger oss är ovärderlig i tider som dessa.

Ta hand om er, era nära och era hundar!

Pekka Olson
Ordförande, Svenska Kennelklubben